Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

NEN-EN 50379

De Europese norm voor metingen aan verbrandingstoestellen


Bij metingen aan verbrandingstoestellen worden conclusies verbonden aan de meetresultaten. Zo kan aan de hand van het meetrapport worden beslist of het verbrandingstoestel wel, of juist geen onderhoud nodig heeft.

Het toestel kan worden goed- of afgekeurd na een periodieke inspectie voor milieueisen, veiligheid (Gasketelwet) of SCIOS. Er kan worden geconcludeerd dat de verbranding op een veilige manier geschiedt en er geen gevaar is voor de omgeving. Deze conclusies dienen voort te komen uit betrouwbare en nauwkeurige metingen.

Een gebruiker van een meetinstrument is geneigd de waarden, die het instrument aangeeft, te vertrouwen tot het laatste cijfer achter de komma, maar hoe nauwkeurig is het instrument eigenlijk? Maakt het instrument gebruik van de juiste meettechnieken en reageert het snel genoeg? Vroeger werden de eisen, waaraan de gebruikte meetinstrumenten dienen te voldoen, in Europa door elk land afzonderlijk bepaald. De naleving van de eisen en het toezicht hierop verschilde sterk van land tot land. CENELEC heeft op 1 september 2005 een Europese norm aangenomen betreffende metingen aan verbrandingstoestellen. Het betreft de NEN-EN 50379, die alle nationale regelgeving vervangt. In deze norm worden de toegestane meettechnieken en vereiste nauwkeurigheden uitgebreid gespecificeerd. De norm geldt niet voor stationaire (continu) metingen, veiligheidsmetingen en –instellingen en niet voor schepen. Omdat de meetinstrumenten voor verschillende toepassingen worden gebruikt, is de norm onderverdeeld in drie delen:

NEN-EN 50379-1 Algemene eisen en testmethoden
NEN-EN 50379-2 Eisen gesteld aan instrumenten voor verplichte metingen
NEN-EN 50379-3 Eisen gesteld aan instrumenten voor niet verplichte metingen aan gasinstallaties

Op 1 maart 2005 is de NEN-EN 50379 gepubliceerd als norm. Vervolgens was een overgangsperiode van 2 jaar van kracht, waarmee alle betrokkenen de gelegenheid werd gegeven om zich aan te passen. Gedurende deze tijd bestond de “ oude” regelgeving naast de nieuwe. Op 1 maart 2007 werd alle nationale regelgeving ingetrokken en dient iedereen de NEN-EN 50379 te hanteren.

Hieronder treft u een samenvatting aan van de specificaties, waaraan de instrumenten minimaal dienen te voldoen. Vergelijk deze met de specificaties van uw meetinstrument. Indien een bepaalde waarde niet in de handleiding van uw meetinstrument is gespecificeerd, mag u er niet van uit gaan dat het instrument voldoet!

Meer informatie vindt u tevens op de internetsite van de TÜV

GrootheidMeetbereikResolutieNauwkeurigheid*OndergrensT90-tijd
CO-laag0 - 200 ppm1 ppm±10 ppm of 10% RDG10 ppm90 sec
CO-midden0 - 2.000 ppm1ppm±20 ppm of 5% RDG20 ppm90 sec
CO-hoog0 - 20.000 ppm10 ppm±100 ppm of 10% RDG100 ppm90 sec
NO0 - 600 ppm1 ppm±5 ppm of 5% RDG5 ppm90 sec
SO20 - 500 ppm1 ppm±10 ppm of 5% RDG10 ppm180 sec
O20 - 21 Vol.%0,1 Vol.%0,3 Vol.%0,3 Vol.%30 sec
CO20 - 20 Vol.%0,1 Vol.%0,3 Vol.%0,3 Vol.%50 sec
TRookgas0 tot 400 °C1 °C±2 °C of 1,5% RDG1 °C30 sec
TVerbrandingsgas0 tot 100 °C1 °C±1 °C1 °C70 sec
Druk (trek)-50 tot 200 Pa1 Pa±2 Pa of 5% RDG1 Pa10 sec
Druk (verschil)0 - 10.000 Pa10 Pa±50 Pa of 1% RDG100 Pa10 sec
Rendement (verlies)0 tot 100%0,1%---
CO/CO20 tot 0,010,0001---

* Voor de tabel nauwkeurigheid geldt: de grootste afwijking van de twee gespecificeerde waarden is geldig.

Rekenvoorbeeld 1

BereikCO-laag 0 - 200 ppm
Meetwaarde20 ppm
Nauwkeurigheid 120 ppm ±10 ppm → werkelijke waarde tussen 10 en 30 ppm
Nauwkeurigheid 220 ppm ±10% RDG (meetwaarde) → 20 ppm ±2 ppm = werkelijke waarde tussen 18 en 22 ppm

De grootste afwijking geldt, dus nauwkeurigheid 1 wordt gehanteerd.

Rekenvoorbeeld 2

BereikCO-laag 0 - 200 ppm
Meetwaarde150 ppm
Nauwkeurigheid 1150 ppm ±10 ppm → werkelijke waarde tussen 140 en 160 ppm
Nauwkeurigheid 2150 ppm ±10% RDG (meetwaarde) → 150 ppm ±15 ppm = werkelijke waarde tussen 135 en 165 ppm

De grootste afwijking geldt, dus nauwkeurigheid 2 wordt gehanteerd.

Indien u de volledige norm wilt inzien, kunt u deze (tegen betaling) verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) te Delft.

Postbus 5059
2500 GB DELFT
Tel: 015 - 2690 390
Fax: 015 - 2690 190
info@nen.nl
http://www.nen.nl

Voor het meten van lage koolmonoxideniveaus, past EURO-INDEX uitsluitend sensoren toe met waterstofcompensatie (H2) met uitzondering van de Bluelyzer ST. De gebruikte meettechniek, alsmede het meetbereik, de resolutie en de nauwkeurigheid van alle gassensoren liggen ruim binnen de hierboven vermelde eisen. De temperatuur- en drukverschilmeters van de BLAUWE LIJN zijn ook geheel conform de NEN-EN 50379 deel 2.

Eurolyzer S1

De Eurolyzer S1 is (net als zijn voorganger de Eurolyzer STx) het perfecte meetinstrument voor het afstellen en periodiek keuren van huishoudelijke cv-ketels en warmwatertoestellen. Indien gewenst kan dit toestel worden uitgevoerd met een drukverschilmeter tot 150 hPa. Door de hoge nauwkeurigheid en stabiliteit, is deze druk(verschil)meter zelfs geschikt voor het afstellen van de drukverschilschakelaar op 1 Pa nauwkeurig.

Multilyzer STx en Maxisystem ST

De BLAUWE LIJN Multilyzer STx biedt plaats aan 6 gassensoren, waarmee verschillende configuraties kunnen worden samengesteld. Standaard is dit model voorzien van een ECO-sensor voor zuurstof en een waterstof gecompenseerde CO-sensor. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt uit sensoren voor CO tot 20.000 ppm, NO, NOen SO2. Innovatief design, de unieke intuïtieve bediening en toepassing van hoogwaardige, duurzame materialen maken deze rookgasanalyser een uitstekende keuze voor SCIOS toepassingen.

Indien gewenst kan de Multilyzer STx worden geïntegreerd in het Maxisystem ST rookgasbehandelingssysteem. Deze bevat een peltierkoeler en een mogelijkheid tot gebruik van een verwarmde monsternameslang en -sonde voor nauwkeurige NOx- en SO2-metingen.

Maxilyzer NG (Plus)

De BLAUWE LIJN Maxilyzer NG is een industriële rookgasanalyser. De behuizing bestaat uit een zeer robuuste, water- en luchtdichte koffer. Indien gewenst kan de dit instrument worden gecombineerd met de BLAUWE LIJN Maxisystem peltierkoeler en een verwarmde rookgassonde en -slang voor nauwkeurige NOx-metingen. De Maxilyzer NG is geschikt voor SCIOS-metingen tot en met scope 6.

De BLAUWE LIJN Maxilyzer NG Plus combineert de Maxilyzer NG met een ingebouwde peltierkoeler in één compacte behuizing.

CAPBs®

Er zijn diverse modulaire meetmodules van CAPBs® EN50379 deel 2 gecertificeerd, waaronder meetmodules voor meting van drukverschil en temperatuur

Hieronder kunt u de afzonderlijke NEN-EN 50379 certificaten van verschillende BLAUWE LIJN meetinstrumenten downloaden:

EN 50379 certificaat  Bluelyzer ST rookgasmeter

EN 50379 certificaat  Eurolyzer (Classic)/ST/STe rookgasmeter

EN 50379 certificaat Eurolyzer STx  rookgasmeter

EN 50379 certificaat Eurolyzer S1  rookgasmeter

EN 50379 certificaat  Multilyzer NG  rookgasmeter

EN 50379 certificaat Multilyzer STe/STx  rookgasmeter

EN 50379 certificaat Maxilyzer NG (plus)  rookgasanalyser

EN 50379 certificaat  S2401-serie  drukmeters (oude serie)

EN 50379 certificaat  S2500-serie  drukmeters (oude serie)

EN 50379 certificaat  S2600-serie  drukmeters

EN 50379 certificaat S4600-serie drukmeters (oude serie)

EN 50379 certificaat  S4600 ST-serie drukmeters

EN 50379 certificaat  S2400-12K(D)  temperatuurmeter (oud model)

EN 50379 certificaat  S2600-12K(D)  temperatuurmeter

EN 50379 certificaat  S4600-12KD  temperatuurmeter

EN 50379 certificaat  CAPBs meetmodules