Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
0

Meten aan warmtepompen

Waarom meten?

Om een technische installatie optimaal af te stellen, of periodiek te controleren op een juiste werking, dient er vrijwel altijd te worden gemeten. De meetwaarden worden vergeleken met specificaties of normen, op basis waarvan de monteur of technicus tot een conclusie kan komen en eventueel passende maatregelen kan treffen. Bij elektrische installaties worden vaak waarden gemeten van spanning, stroom, isolatieweerstand, aardingsweerstand, vermogen, etc. Bij een verbrandingsproces met aardgas, zoals een cv-installatie, wordt vaak gasdruk gemeten en een analyse gemaakt van de rookgassen, waarmee het proces kan worden beoordeeld. Nu door het klimaatakkoord steeds meer cv-installaties worden vervangen door een warmtepomp vraagt men zich soms af of hier ook aan moet worden gemeten. Het antwoord is natuurlijk ja. Warmtepompen bestaan in diverse soorten en ook hierbij zijn er specificaties en normen waaraan diverse zaken moeten voldoen.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een installatie die de omgeving gebruikt als duurzame warmtebron en dit vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld een woning te verwarmen. Diverse zaken kunnen als bron dienen voor warmte, zoals de bodem, buiten- of ventilatielucht, grondwater en zelfs oppervlaktewater. Om de onttrokken warmte van de bron aan de woning over te brengen wordt er in vrijwel alle gevallen gebruik gemaakt van een koudemiddel. Dit werkt op vergelijkbare wijze als een koelkast of airconditioning.

Er wordt warmte gewonnen aan de koude zijde van de installatie en deze wordt afgestaan aan de warme zijde.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking van een warmtepomp  verwijzen wij u naar de pagina "Koudemiddelen" via onderstaande link.

Koudemiddelen

In de meeste gevallen produceert een warmtepomp een relatief klein temperatuurverschil ten opzichte van een gasgestookte cv-installatie. Dit betekent dat de woning dient te beschikken over een afgiftesysteem voor lage temperatuurverwarming, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. De woning dient tevens zeer goed te zijn geïsoleerd.

Verschillende soorten warmtepompen

Er zijn diverse typen warmtepompen, waarbij de verschillen worden gemaakt door de warmtebron die wordt gebruikt en de wijze waarop de warmte wordt afgestaan aan het huis.Lucht-lucht warmtepomp

Dit is een systeem met een binnen- en een buitenunit, net als bij airconditioning. Warmte uit de buitenlucht wordt overgedragen aan een koudemiddel en via een binnenunit afgegeven aan de binnenlucht.

Lucht-water warmtepomp

Dit is een systeem waarbij warmte (energie) wordt gehaald uit de buiten- of binnenlucht (ventilatielucht via WTW). De verkregen warmte wordt afgedragen aan de woning via bijvoorbeeld vloerverwarming of aan het tapwater (voorraadboiler).

Bodem-water warmtepomp

Hierbij wordt de warmte onttrokken aan een buizensysteem in de grond. Dit is een gesloten bron, waarbij de buizen veelal zijn gevuld met een combinatie van water en antivries (glycol). De verkregen warmte wordt ook hier afgedragen aan de woning via bijvoorbeeld vloerverwarming of aan het tapwater (voorraadboiler).

Water-water warmtepomp

Dit systeem haalt de warmte rechtstreeks uit het grondwater, dat wordt opgepompt waarna het afgekoelde water weer wordt teruggepompt in de grond.

Hybride warmtepomp

Dit is een combinatie van een warmtepomp en een HR-ketel. De warmtepomp gebruikt veelal de lucht als warmtebron. De gasgestookte HR-ketel wordt gebruikt als aanvulling als de warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft.Wat moet er worden gemeten?

Afhankelijk van het soort warmtepomp dienen bepaalde zaken te worden gemeten. Hierbij kan het gaan om metingen om vast te stellen of de warmtepomp voldoende warmte produceert (na installatie en bij periodieke inspectie) en metingen om een diagnose te stellen bij een slecht of niet functionerend systeem.

Temperatuur

De temperatuur in het huis, de buitentemperatuur, het temperatuurverschil tussen de aanvoer- en afvoerleiding van de koudemiddelleidingen, kortom er zijn talloze toepassingen voor een nauwkeurige temperatuur(verschil)meter met de juiste meetsondes. BLAUWE LIJN biedt diverse goede oplossingen, waarbij de meetresultaten kunnen worden gelogd of via Bluetooth gecommuniceerd naar een smartphone, tablet of PC met gratis EuroSoft connect voor professionele meetrapportage. Ook Fieldpiece biedt diverse draadloze temperatuursondes voor meting aan leidingen, in ventilatiekanalen of bij ventilatieopeningen. Deze communiceren via het Job Link systeem.

Meetinstrumenten
BLAUWE LIJN S4600-12KDTemperatuur(verschil)meter
BLAUWE LIJN CAPBs sens TK11Temperatuurmeetmodule (CAPBs handgreep benodigd)
BLAUWE LIJN X-serieTemperatuur-meetsondes
Fieldpiece Job LinkTemperatuur-meetsondes

Klik hier voor een overzicht van temperatuurmeters

Spanning, stroom en vermogen

Om elektrische componenten van de warmtepomp te controleren, zoals bijvoorbeeld de compressor, kan het nodig zijn om spanning of stroom te meten. Voor de meest voorkomende elektrotechnische metingen is een goede multimeter ideaal. Voor stroommetingen biedt een stroomtang uitkomst. Er zijn zelfs vermogensstroomtangen waarmee u het vermogen van een compressor of pomp kunt meten.

Meetinstrumenten
Elektro Lijn IronmeterZeer robuuste True RMS multimeter
Megger AVO835Veelzijdige True RMS multimeter
Fluke 116HVAC multimeter
Elektro Lijn HT9014True RMS stroomtang met multimeterfuncties
Elektro Lijn HT9020Vermogensstroomtang

Klik hier voor een compleet overzicht van multimeters

Klik hier voor een compleet overzicht van stroomtangen

Lekstroom

Bij elektrische systemen, zeker waarbij water of andere vloeistoffen zijn betrokken, is het belangrijk om de lekstroom te kunnen meten. Bij een te hoge lekstroom wordt de aardlekschakelaar aangesproken, waarmee de installatie wordt uitgeschakeld. Omdat het bij lekstromen om bijzonder kleine waarden gaat is het belangrijk een speciale lekstroomtang te gebruiken. Indien u lekstroom wilt meten bij een apparaat met een netsnoer kunt u naast een lekstroomtang gebruik maken van de Elektro Lijn HT1735. Dit handige accessoire maakt het strippen en splitsen van het netsnoer overbodig, wat veel tijdwinst oplevert.

Meetinstrumenten
Megger DCM305ETrue RMS lekstroomtang
Elektro Lijn HT77CTrue RMS lekstroomtang
Fluke 368 FCTrue RMS lekstroomtang met Fluke Connect
Elektro Lijn HT1735Accessoire voor toepassing van een lekstroomtang
bij een apparaat met een netsnoer

Klik hier voor een compleet overzicht van lekstroomtangen

Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

Bij lucht-lucht warmtepompen is het belangrijk om het debiet aan de afgiftezijde te meten. Er zijn diverse oplossingen hiervoor. Indien u al beschikt over een geschikte BLAUWE LIJN drukmeter of rookgasanalyser met geïntegreerde drukmeting, dan kunt u volstaan met een pitotbuis. U kunt ook kiezen voor een vleugelradmeter, eventueel aangevuld met een passende meetconus.

Meetinstrumenten
BLAUWE LIJN S4602 STDrukmeter met pitotfunctie (pitotbuis benodigd)
BLAUWE LIJN CAPBs sens PS10Draadloze druk(verschil)meter (CAPBs handgreep en pitotbuis benodigd)
BLAUWE LIJN pitotbuizente gebruiken i.c.m. een nauwkeurige drukmeter met pitotfunctie
BLAUWE LIJN BlueAir STVeelzijdig meetinstrument voor binnenklimaat
AirFlow LCA301Vleugelrad anemometer met optionele meetconussen
Airflow LoFloBalometer met meetkap

Klik hier voor een compleet overzicht van luchthoeveelheidsmeters

Glycol

De condensor van een warmtepomp bestaat meestal uit een platenwisselaar gevuld met glycol (antivries). Deze stof wordt in combinatie met water ook toegepast bij de gesloten leidingsystemen bij bodem-water warmtepompen. Met een refractometer kan de kwaliteit van deze vloeistof worden gemeten.

Let er wel goed op dat u de juiste refractometer gebruikt voor het type Glycol dat is toegepast in de installatie. Er wordt namelijk zowel ethyleenglycol als propyleenglycol toegepast. Sommige (analoge) refractometers zijn bruikbaar voor beide typen, terwijl digitale instrumenten meestal voor 1 type toepasbaar zijn.

Koudemiddelen

Veel warmtepompen worden gevuld geleverd, maar indien u zelf met koudemiddelen aan de slag gaat heeft u een certificering volgens BRL100 of BRL200 nodig, evenals diverse meetinstrumenten waaronder een afpompunit, een manometerset (manifold), een lekzoeker voor koudemiddelen en een vacuümpomp en vacuümmeter.

Meer informatie over het werken met koudemiddelen vindt u via onderstaande link.

Koudemiddelen

Meetinstrumenten
Fieldpiece SM480VDigitale manifold met Job Link communicatie
Mastercool SpartanDigitale manifold
Fieldpiece DR82Lekzoeker voor koudemiddelen
TIF ZX-1ALekzoeker voor koudemiddelen
Promax RG5410A-EAfpompunit
Fieldpiece MR45Afpompunit

Thermografie

Een warmtebeeldcamera kan een bijzonder nuttig stuk gereedschap zijn bij het installeren en/of onderhouden van een warmtepomp. Omdat warmtepompen in veel gevallen lage temperatuursystemen zijn, is er vaak sprake van vloerverwarming of radiatoren. Een warmtebeeldcamera kan de warmteafgifte van deze systemen goed zichtbaar maken en tevens lekkage van leidingen aan het licht brengen.

Als een woning wordt voorzien van een warmtepomp dienen de muren en daken eerst goed geïsoleerd te zijn. Een gedetailleerd warmtebeeld van het pand maakt eventuele problemen met isolatie direct zichtbaar.

Meetinstrumenten
Elektro Lijn THT33Compacte warmtebeeldcamera met 80 x 80 pixels thermische resolutie
Fluke PTi120Pocket-warmtebeeldcamera met 120 x 90 pixels thermische resolutie
Elektro Lijn THT45WVeelzijdige warmtebeeldcamera met 80 x 80 pixels thermische resolutie
Fluke TiS20+Robuuste warmtebeeldcamera met 120 x 90 pixels resolutie

Klik hier voor een compleet overzicht van warmtebeeldcamera's

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over metingen aan warmtepompen. Wij helpen u graag verder!

Bel 010 - 2 888 000, gebruik de chat-functie van deze website, mail naar verkoop@euro-index.nl of gebruik ons contactformulier.