Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Algemeen

Berekent EURO-INDEX verzendkosten en/of administratiekosten?
 • Voor bestellingen onder € 150,- (excl. BTW) wordt € 17,50 (excl. BTW) verzend- en administratiekosten in rekening gebracht
 • Wanneer u de bestelling komt afhalen aan onze servicebalie wordt bij bestellingen onder € 150,- (excl. BTW) € 9,00 administratiekosten (Excl. BTW) in rekening gebracht.
 • Voor bestellingen boven € 150,- (excl. BTW) worden geen additionele kosten in rekening gebracht.
 • Voor bestellingen van instrumenten met KWS (kalibratie) worden nooit verzend- en administratiekosten in rekening gebracht, ook niet als het bedrag onder € 150,- is.
Hoe krijg ik toegang tot Mijn KWS?

Als u instrumenten bij EURO-INDEX laat onderhouden en/of kalibreren, dan heeft u gratis toegang tot het Mijn KWS webportaal en de app door in te loggen met het emailadres waarmee u bij ons bekend bent als klant. Meer informatie over Mijn KWS vindt u via deze link:

informatie over inloggen in Mijn KWS

Ik heb een klacht. Hoe communiceer ik deze aan EURO-INDEX?

U kunt natuurlijk telefonisch contact met ons opnemen via 010 - 2 888 000.

Indien u uw klacht liever schriftelijk aan ons meedeelt kunt u ook gebruik maken van ons serviceformulier.

Waar levert EURO-INDEX b.v.?

EURO-INDEX b.v. levert uitsluitend in Nederland

Drukmeting

Hoe komt het dat ik vreemde meetwaarden krijg bij een drukmeting?

Misschien is het instrument niet goed op nul gesteld. Voer een nulstelling uit en verricht de meting opnieuw.

Is de S2400 (S2401) serie van BLAUWE LIJN nog leverbaar?

Nee, de BLAUWE LIJN S2400-serie drukmeters en temperatuurmeters worden al enige jaren niet meer geproduceerd.

Hiervoor zijn de S2600-serie en S4600-serie in de plaats gekomen:

Mijn drukmeter geeft onstabiele meetwaarden, hoe komt dit?

Indien een drukadapter op uw drukmeter is gemonteerd, dient u ervoor te zorgen dat de kraan is opengedraaid als u de meter opbergt. Als dit niet gebeurd kan de meter onstabiel worden.

Mijn S2401-serie drukmeter met handmatige nulstelling kan ik niet meer op nul stellen. Wat moet ik doen?

De nulstelling is defect. Stuur het instrument op naar EURO-INDEX voor reparatie.

Waarom kan ik mijn drukmeter niet goed op nul stellen?

Zorg ervoor dat de kraan van de gemonteerde drukadapter open staat als u uw drukmeter op nul wilt stellen.

Waarom past de drukadapter niet goed op de aansluitnippel van mijn drukmeter?

De aansluitnippel dient te zijn voorzien van 2 O-ringen en schroefdraad aan de onderzijde (nieuwste type). Vervolgens dient u er zorg voor te dragen dat de inbusbout in de drukadapter vrijwel geheel naar buiten is gedraaid voordat u de adapter monteert.

Wat betekent een batterij-logo in het display van een S2401-serie drukmeter?

De batterijspanning is laag. Dit kan invloed hebben op de meetwaarden, dus het is noodzakelijk de batterij te vervangen.

Wat betekent het als het display van mijn drukmeter ---- aangeeft?

De bereikinstelling staat wellicht niet goed ingesteld. Controleer dit en zet deze functie bij voorkeur op AUTO.

Wat moet ik doen als de meter niet inschakelt?

Controleer de batterij en vervang deze indien noodzakelijk.

Elektrotechnische meetinstrumenten

Hoe komt het dat bij de Megger TDR-serie of DLRO-serie meetinstrumenten het scherm helemaal zwart of wit is?

Indien bij de Megger TDR-serie of DLRO-serie meetinstrumenten het scherm helemaal zwart of wit is, dient u de contrastinstellingen te controleren.

Hoe komt het dat tijdens het inschakelen van de Fluke 80- of 170-serie de segmenten van het display oplichten en uitgaan (flitsen)?

Indien tijdens het inschakelen van de Fluke 80- of 170-serie de segmenten van het display oplichten en uitgaan, is de batterij leeg.

Hoe worden bij de Megger PAT410 / PAT450 apparatentesters nieuwe groepen aangemaakt?
Waarom gaat mijn Fluke, Elektro Lijn of Amprobe multimeter spontaan piepen?

Indien het meetinstrument spontaan begint te piepen is het mogelijk dat uw aansluitingen verkeerd zijn aangesloten of aansluitbussen defect zijn.

Waarom krijg ik een lege batterij melding bij een isolatieweerstandtest met mijn Fluke 1587 of Fluke 1577?

Dit komt door het type batterijen dat wordt gebruikt. Duracell batterijen hebben een hoge inwendige impedantie dat in combinatie met het "lege batterij" detectie circuit van de meter een melding veroorzaakt en tevens vreemde meetwaarden kan veroorzaken.

Gebruik de volgende procedure om de melding weg te krijfgen:

 • Druk op de HOLD-knop en houdt deze ingedrukt
 • Draai de selectieknop van OFF naar INSULATION mode
 • Houdt de HOLD-knop enkele seconden ingedrukt (de batterijspanning verschijnt op het display)
 • Zet het instrument uit, weer aan en kijk of de batterijmelding is verdwenen

Met deze methode wordt een hogere stroom uit de batterijen getrokken door een zwaardere belasting aan de batterijen aan te sluiten. Hiermee wordt de interne impedantie van de batterijen verlaagd naar een acceptabel niveau.

Mocht bovenstaande procedure niet het gewenste resultaat hebben, neem dan contact op met onze productspecialisten via 010 -  2 888 000. 

Wat betekent fotovoltaïsch?

Fotovoltaïsche energie is de directe omzetting van (zon)licht in elektriciteit.

Sommige materialen hebben de eigenschap om lichtfotonen te kunnen absorberen en zo elektronen vrij te geven, dit wordt het fotovoltaïsch effect genoemd en is de basis van de werking van zonnepanelen.

In het Engels wordt het PhotoVoltaic genoemd, wat vaak wordt afgekort als PV.

Testinstrumenten voor zonnepanelen worden dan ook vaak aangeduid als PV-testers.

Wat is een continuïteitstest?

Een continuïteitstest is één van de testen aan een elektrische installatie worden uitgevoerd volgens de NEN1010. In paragraaf 61.3.2 staat (zeer summier) beschreven wat deze test inhoud. Omdat hier veel onduidelijkheid over bestaat vindt u hieronder wat meer uitleg over dit type test.

De continuïteitstest
Met een continuïteitstest wordt feitelijk het meten van de weerstand van de beschermingsleiding bedoeld. Hiervoor is een spanning van minimaal 4 V en maximaal 24 V nodig en een stroom van minimaal 200 mA. Het resultaat van deze meting dient te worden beoordeeld op basis van de lengte van de leiding, de aderdoorsnede van de leiding en eventuele overgangsweerstanden. Als richtlijn kunt u er van uit gaan dat een waarde groter dan 1 Ohm niet wenselijk is.

Een goede installatietester of isolatieweerstandmeter is in staat een continuïteitstest uit te voeren.
Een voorbeeld van een eenvoudige isolatieweerstandtester met continuiteïtstest vindt u hier.

Wat is een harmonische?

Een veelvoud van een grondfrequentie.

De grondfrequentie van het lichtnet in Nederland is 50 Hz. Door invloed van verschillende factoren kunnen harmonischen ontstaan die voor problemen kunnen zorgen. De tweede harmonische is 2 x 50 = 100 Hz, de derde harmonische is 3 x 50 = 150 Hz, etc.

Wat is een TDR (Time Domain Reflectometer)?

Dit is een instrument waarmee de afstand tot een kabelfout of -eind kan worden vastgesteld.

Een TDR meet de tijd die een pulse nodig heeft om een kabel af te leggen, een impedantieverandering tegen te komen en terug te reflecteren. Door de snelheid van de pulse te kennen, zet de TDR deze tijd om in afstand. Vervolgens kunt u de exacte locatie van het probleem nauwkeurig aanwijzen. Door gebruik te maken van een TDR kunt u de afstand van de tester naar het eind van de kabel (tot 5.000 meter) meten, samen met de afstand tot elke afwijking binnen het circuit.

TDR staat ook wel bekend als pulsechometer.

Wat is True RMS (of TRMS)?

True RMS is de echte effectieve waarde van een stroom- of spanningsmeting bij een AC-signaal

De afkorting RMS staat voor Root Mean Square. Dit betekent de vierkantswortel. Veel meetinstrumenten maken gebruik van het gemiddelde waarde principe, waarbij er van uit wordt gegaan dat een AC-signaal een zuivere sinusvorm heeft. Als de golfvorm een afwijkende vorm heeft, dan ontstaat een afwijking in de meetwaarden.

True RMS (of TRMS) betekent dat de werkelijke (effectieve) waarde wordt gemeten, waarbij rekening wordt gehouden met afwijkende golfvormen. Deze meetmethode levert dus waarden met een hogere betrouwbaarheid.

Gas- en lekdetectie

Hoe komt het dat bij inschakeling van de BLAUWE LIJN GSP 1 de LED segmenten ‘POWER’ en ‘LowBatt’ gelijktijdig branden?

Wanneer de LED segmenten ‘POWER’ en ‘LowBatt’ gelijktijdig branden is het mogelijk dat de sensor defect is. U dient de meter op te sturen voor onderhoud.

Hoe komt het dat de Honeywell MultiPro een “CAL DUE” (kalibratie) aan geeft terwijl deze korte tijd geleden een kalibratie heeft gehad?

De meest voorkomende oorzaak hiervan is het overschrijden van het maximale bereik van de LEL sensor. Deze sensor meet tot 100% LEL (4,4 Vol.% CH4). Indien de sensor is blootgesteld aan een hogere concentratie dient deze opnieuw te worden gekalibreerd. Indien u beschikt over een dockingstation kunt u dit zelf doen, anders dient het instrument opgestuurd te worden naar EURO-INDEX.

Is het bumptesten van gasdetectoren noodzakelijk?

Bumptesten worden voor ieder gebruik van gasdetectieapparatuur uitgevoerd en geven zekerheid over de juiste werking ervan. Uitgebreide uitleg over bumptesten vindt u via onderstaande link:

Bumptesten

Wat is de functie van responsfactoren bij Ion Science PID-sensoren?

Photo Ionisatie Detectoren (PID) reageren op een breed spectrum van organische componenten en enkele inorganische componenten. De mate waarin de sensor reageert op een component verschilt onderling. Daarom wordt de sensor gekalibreerd op Isobutyleen, wat vervolgens een responsfactor 1 wordt toegekend. Er is een lijst van componenten beschikbaar, waarop de responsfactoren van elk van deze stoffen is gespecificeerd.

Onderstaand document bevat de respons factoren van meer dan 900 gassen met 10,6 eV, 10,0 eV en 11,7 eV lampen. 

Ion Science Response Factors

 Bekijk deze video (Engelstalig) voor aanvullende informatie.


Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 (zuurstof) sensor?

Een elektrochemische O2 sensor (afhankelijk van de toegepaste soort) heeft een levensduur van circa 2 jaar.

Wat is een ppm?

De eenheid ppm staat voor "part per million", wat 1 miljoenste betekent.

Ter vergelijk: 1% is 1 honderdste en is daarmee gelijk aan 10.000 ppm.

Kalibratiecertificaten

Hoe lang moet een certificaat bewaard worden?

EURO-INDEX adviseert haar klanten certificaten minimaal 5 jaar te bewaren. Indien een certificaat door omstandigheden niet meer in het bezit is van de klant kan deze worden opgevraagd bij EURO-INDEX. 

Waar vind ik mijn kalibratiecertificaten?

Tot 1 augustus 2024 werden alle kalibratiecertificaten op papier afgedrukt en naar u verzonden. Daarnaast waren de certificaten digitaal beschikbaar via het Mijn KWS webportaal.

Vanaf 1 augustus 2024 verstrekt EURO-INDEX geen papieren certificaten meer, maar uitsluitend digitale documenten. Deze worden overzichtelijk gepresenteerd in uw persoonlijke Mijn KWS webportaal en app.

Hiermee sparen we grondstoffen, verminderen we de uitstoot en werken we samen aan een beter milieu.
Daarnaast biedt Mijn KWS aanvullende functionaliteit, zoals de mogelijkheid om de KWS-behandelingen van uw instrumenten te volgen en automatisch status-updates te ontvangen.

Meer informatie over uw gratis account voor Mijn KWS vindt u hier: informatiepagina Mijn KWS

Waarom krijg ik bij mijn meetinstrument twee kalibratiecertificaten?

Wanneer uw meetinstrument gerepareerd of gejusteerd dient te worden ontvangt u altijd een voorkalibratiecertificaat en een nakalibratiecertificaat. Deze certificaten geven u een duidelijk overzicht van de status van het meetinstrument van zowel voor als na reparatie of justatie. Tevens kunt u aan de hand van het voorkalibratiecertificaat beoordelen hoe nauwkeurig uw meetinstrument de afgelopen periode heeft gemeten.

Rookgasanalysers

Hoe kan ik de volgorde van de meetwaarden aanpassen bij de Eurolyzer STx?
Hoe kan ik een bedrijfsnaam invoeren in mijn Eurolyzer STx?

De procedure voor het invoeren van uw bedrijfsnaam in uw Eurolyzer STX staat beschreven in de handleiding op pagina 59.

Download handleiding Eurolyzer STx

Hoe komt het dat de Eurolyzer ST(e) niet opstart?

Indien het instrument geruime tijd niet gebruikt is, is de accu langzaam leeg getrokken en dient u het instrument 24 uur op te laden. Het instrument zal langzaam opgeladen worden om oververhitting van de accu te voorkomen. Hierdoor is het niet mogelijk om het instrument direct aan te zetten.

Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO meting weergeeft?

Het is verstandig om het instrument na een rookgasmeting even te spoelen met schone lucht. Wanneer het instrument na gebruik direct wordt uitgezet, zal deze bij het eerst volgende gebruik genuld worden met lucht uit de monsternameslang waar nog CO in aanwezig kan zijn (kalibreren van het toestel). Op het scherm kan een melding verschijnen m.b.t. de CO sensor. Door het instrument geruime tijd te laten spoelen, zal na opnieuw opstarten en kalibreren met schone lucht het probleem verholpen zijn.

Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO2 meting weergeeft?

 • CO2 wordt berekend uit O2. Indien de O2 meting uit rookgassen een waarde boven18 Vol.% aangeeft gelden de formules niet en worden er streepjes op het display getoond. Wanneer u deze melding krijgt is het mogelijk dat de rookgasprobe lek of verstopt is. Controleer de reservoirs en beide filters van de condensafscheider en tevens de monsternameslang. Het is belangrijk om tijdig de condensafscheider te legen en de filters te vervangen!
 • Indien de O2 meting correct wordt uitgevoerd, maar het probleem zich voor blijft doen, is het mogelijk dat de brandstofsoort verkeerd staat ingesteld. Deze dient u correct in te voeren voordat u een meting uitvoert.
 • Indien tijdens een O2 meting streepjes worden weergegeven op het display, kan de O2 sensor defect zijn. Een elektrochemische O2 sensor heeft (afhankelijk van de toegepaste soort) een levensduur van circa 2 jaar. Het instrument dient na het verstrijken van deze periode opgestuurd te worden voor onderhoud. Wanneer de tijdsperiode van 2 jaar nog niet is verstreken, is het mogelijk dat de contacten niet naar behoren werken. U dient de meter dan op te sturen voor onderhoud.
Hoe komt het dat het instrument geen correcte O2 meting weergeeft?

Indien tijdens een O2 meting streepjes worden weergegeven op het display, kan de O2 sensor defect zijn. Een elektrochemische O2 sensor heeft (afhankelijk van de toegepaste soort) een levensduur van circa 2 jaar. Het instrument dient na het verstrijken van deze periode opgestuurd te worden voor onderhoud. Wanneer de tijdsperiode van 2 jaar nog niet is verstreken, is het mogelijk dat de contacten niet naar behoren werken. U dient de meter dan op te sturen voor onderhoud.

Hoe komt het dat het instrument waarden weergeeft die niet overeenkomen met wat men verwacht?

 • Wellicht is de rookgasprobe lek of verstopt. Controleer de reservoirs en beide filters van de condensafscheider en tevens de monsternameslang. De condensafscheider kan verstopt raken door condenswater. Het is belangrijk om tijdig de condensafscheider te legen en de filters te vervangen!
 • Indien de pomp niet goed functioneert (de pomp geeft een ander geluid dan gebruikelijk) kan dit invloed hebben op de meetresultaten. U dient de meter dan op te sturen voor onderhoud.
Hoe komt het dat tijdens het opstarten van de Eurolyzer Classic knipperende driehoekjes op het display verschijnen?

Indien tijdens het opstarten (kalibreren) knipperende driehoekjes op het display verschijnen, zijn er waarschijnlijk complicaties aan de sensor. 

De volgende situaties zijn mogelijk

 • Wanneer de knipperende driehoekjes bij een O2 meting verschijnen is vermoedelijk de sensor aan het eind van zijn levensduur (een elektrochemische O2 sensor heeft, afhankelijk van de toegepaste soort, een levensduur van circa 2 jaar). U dient de meter op te sturen voor onderhoud.
 • Wanneer de knipperende driehoekjes bij een CO meting verschijnen is het mogelijk dat er nog gas aanwezig is waardoor het sensorsignaal niet naar behoren functioneert en er geen ‘schone lucht’ kalibratie kan plaats vinden. Indien dit niet het geval is, is waarschijnlijk de sensor defect en dient u de meter op te sturen voor onderhoud.
 • Wanneer de knipperende driehoekjes bij een temperatuurmeting verschijnen zijn waarschijnlijk de voelers niet aangesloten of is er mogelijk een draadbreuk bij een van de voelers. Wanneer er sprake is van een draadbreuk dient u de meter op te sturen voor onderhoud.
Ik heb problemen met het laden van de accu van een Eurolyzer STe of Eurolyzer STx. Hoe los ik dit op?

De Eurolyzer STe en Eurolyzer STx maken gebruik van verschillende modellen opladers en laad-procedures. Hieronder vindt u voor elk model een specifieke handleiding over het opladen van het instrument.

Een handleiding voor het laden van de BLAUWE LIJN Eurolyzer STx vindt u hier

Een handleiding voor het laden van de BLAUWE LIJN Eurolyzer STe vindt u hier

Voldoet mijn meetinstrument aan de Gasketelwet?

Rookgasanalysers, drukmeters en temperatuurmeters moeten voldoen aan de NEN-EN50379 deel 2 om gebruikt te worden volgens de Gasketelwet. Vrijwel alle BLAUWE LIJN instrumenten, ook de oudere modellen, zijn volgens deze norm gecertificeerd. Meer informatie hierover vindt u hier:

Meetinstrumenten volgens de Gasketelwet

Waarom geeft het meetinstrument een “CAL DUE” melding aan?

Indien het meetinstrument een ‘CAL DUE’ melding aangeeft, betekent dit dat het meetinstrument een herkalibratie dient te ondergaan.

Wat betekenen streepjes in het display van mijn Eurolyzer of Bluelyzer?

Een rookgasanalyser of serviceanalyser bevat meestal een O2 sensor en een CO sensor. De meetwaarden van deze sensoren worden op het display weergegeven.

Indien in plaats van een meetwaarde streepjes worden weergegeven, betekent dit het volgende
Bij de CO sensor betekenen streepjes meestal dat de sensor blootgesteld is aan een bijzonder hoge concentratie CO en daardoor verzadigd is. Dit is op te lossen door het instrument gedurende 20 minuten te spoelen met schone lucht (zonder rookgasprobe). hierna schakelt u het toestel uit en weer aan.

Bij de O2 sensor betekenen streepjes over het algemeen dat de sensor niet goed meer functioneert. Een elektrochemische O2 sensor heeft (afhankelijk van de toegepaste soort) een levensduur van circa 2 jaar. Daarna dient de sensor te worden vervangen voor een nieuw exemplaar. Bij een serviceanalyser met KWS® wordt de sensor tijdig vervangen, zodat u de streepjes niet te zien zult krijgen.

Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 sensor?

Een elektrochemische O2 sensor heeft (afhankelijk van de toegepaste soort) een levensduur van circa 2 jaar.

Wat is een ppm?

De eenheid ppm staat voor "part per million", wat 1 miljoenste betekent.

Ter vergelijk: 1% is 1 honderdste en is daarmee gelijk aan 10.000 ppm.

Welk (periodiek) onderhoud is nodig voor de condensafscheider van mijn rookgasanalyser?

Start de video voor instructie over het onderhoud van de condensafscheider.

Service

Kan ik mijn facturen digitaal ontvangen i.p.v. per post?

EURO-INDEX verstuurt haar facturen bij voorkeur digitaal. Indien u de facturen nog per post ontvangt en deze liever per e-mail krijgt, kunt u online een formulier invullen en versturen. Vanaf dat moment ontvangt u elke factuur op het opgegeven emailadres.

Klik hier om het formulier te openen.

Wat is kalibreren?

Kalibreren is het vaststellen van de afwijking van een meettoestel ten opzichte van een herleidbare internationale standaard. Als bijvoorbeeld uw horloge wordt gekalibreerd, dan wordt de aangegeven tijd vergeleken met een atoomklok. Vervolgens wordt vastgesteld dat uw horloge 14 seconden achter loopt. Deze afwijking wordt genoteerd op een kalibratiecertificaat.

Het gelijkzetten van uw horloge (feitelijk het binnen de specificaties brengen van het meettoestel) heet justeren. Na het justeren dient het meettoestel opnieuw gekalibreerd te worden. In het geval van uw horloge wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat deze na justage 0,4 seconden voor loopt.

Een kalibratiecertificaat geeft u de mogelijkheid de nauwkeurigheid van uw meetinstrumenten aantoonbaar te maken in het geval u aansprakelijk wordt gesteld.

Klik hier voor meer informatie.

Wat is KWS?

EURO-INDEX biedt u een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met de naam KWS® (KwaliteitsWaarborgService). Met KWS® wordt uw meetinstrument periodiek onderhouden en gekalibreerd, waarmee het toestel altijd in topconditie is en u de nauwkeurigheid van uw metingen kunt aantonen.

KWS® omvat:

 • Controle op functionaliteit van het instrument en de bijbehorende accessoires
 • Reparatie en preventief onderhoud met 10% korting op onderdelen
 • Kalibratie bij binnenkomst vóór aanvang onderhoud (voorkalibratie)
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
 • Een vaste KWS-prijs gedurende de levensduur van het instrument (mits de KWS® behandeling volgens herkalibratieadvies* periodiek wordt uitgevoerd door EURO-INDEX)
 • Gratis oproep voor herkalibratie
 • 5 jaar historie van alle service- en kalibratiedocumenten
 • Digitale webportal (mijnkws.nl)
 • Registratie van serienummers en identificatiegegevens
 • Franco en verzekerde retourlevering

Klik hier voor meer informatie.

 

Wat is KWSe?

KWSe is een service- en kalibratiesysteem voor de BLAUWE LIJN Eurolyzer STe, Eurolyzer STx en enkele configuraties van de Multilyzer STe en Multilyzer STx, waarbij u 7 jaar garantie krijgt op het toestel en de verbruiksonderdelen, waaronder de accu, sensoren en filters. Met KWSe zijn de onderhoudskosten vast, duidelijk en laag.

Bij KWSe worden naast de druk- en gassensoren tevens de thermokoppel in de rookgasprobe en de temperatuuringangen gekalibreerd.

KWSe omvat:

 • 7 jaar garantie op het toestel én de verbruiksonderdelen!
 • Controle op functionaliteit van het instrument en de bijbehorende accessoires
 • Reparatie en preventief onderhoud met 10% korting op onderdelen (verbruiksonderdelen vallen binnen garantie)
 • Kalibratie bij binnenkomst vóór aanvang onderhoud (voorkalibratie)
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Geen arbeidsloon bij de KWSe behandeling
 • Een vaste KWSe-prijs voor 7 jaar (mits de KWSe behandeling volgens herkalibratieadvies* periodiek wordt uitgevoerd door EURO-INDEX)
 • Gratis oproep voor herkalibratie
 • 7 jaar historie van alle service- en kalibratiedocumenten
 • Registratie van serienummers en identificatiegegevens
 • Franco en verzekerde retourlevering

KWSe met 7 jaar garantie

Temperatuur

Wat is een bimetaal?

Een bimetalen strook voor een thermometer bestaat uit twee verschillende op elkaar gewalste stukken metaal. Deze twee materialen hebben verschillende uitzettingscoëfficiënten, waardoor het bimetaal bij temperatuursverandering zal gaan buigen: het ene gedeelte zet immers sterker uit dan het andere. Om een grotere uitwijking te kunnen realiseren of een grotere verstelkracht te verkrijgen, is een lange strip nodig. Gewoonlijk wordt de strip spiraalvormig gedraaid, zodat die in een kleine behuizing past. Voor allerlei temperatuurbewakingsdoeleinden worden bimetaalconstructies toegepast; zoals bij de thermostaat in een koelkast of bij verwarming. Vooral wordt dan met het bimetaal een schakelaar gestuurd. Om het effect te gebruiken in een thermometer (bimetaalthermometer), wordt de uitwijking overgebracht op een wijzer die langs een schaalverdeling beweegt.