0

Subsidieregeling

Wanneer u een cursus bij EURO-INDEX volgt kunt u in aanmerking komen voor subsidiëring door het OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf). De cursus of training moet bijdragen aan de ontwikkeling van de werknemer en worden verzorgd door een geregistreerde opleidingsinstelling of organisatie voor training. Als er geen aanspraak wordt gemaakt op dit individuele bedrag kan het de twee volgende jaren worden meegenomen.

Een bedrijf kan met goedkeuring van medewerkers, personeelvertegenwoordiging of de ondernemingsraad het tegoed ook collectief besteden. Dit tegoed vervalt echter aan het eind van het jaar. In de opleidingen- en cursussencatalogus van het OTIB (gratis op te vragen bij het OTIB) staan alle opleidingen en cursussen die onder de subsidieregeling vallen. Staat uw gewenste cursus er niet bij neem dan even contact op met het OTIB, vaak komt u toch in aanmerking voor subsidie. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij naar de website van het OTIB.