Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
0

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Het kwaliteitsbeleid van EURO-INDEX is gebaseerd op onze missie, visie en op de verwachtingen van onze stakeholders. Ons streven is optimale klanttevredenheid te bereiken en vast te houden.

NEN-EN-ISO 9001 certificatie

EURO-INDEX b.v. is sinds 22 juni 1999 NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. EURO-INDEX b.v. toont daarmee aan dat het gehanteerde kwaliteitssysteem voldoet aan de hoog gestelde normen van NEN-EN-ISO 9001.

De ISO 9001 certificering geldt voor de volgende scope:
Inkoop, verkoop en verhuur van meet- en regelapparatuur en c.v. componenten voor de nieuwbouw, onderhoud en veiligheid van technische installaties, alsmede het preventief onderhouden, repareren, kalibreren en controleren van deze apparatuur.
Het uitvoeren van preventief onderhoud, reparatie, kalibratie en controles aan meet- en regelapparatuur op locatie als mobiele service, onder het kwaliteitssysteem van EURO-INDEX b.v. Nederland.

Het voortdurend nastreven van de kwaliteit binnen de organisatie, ondersteund door kwalitatief hoogstaande producten en service, heeft EURO-INDEX b.v. in de afgelopen jaren gebracht tot marktleider op het gebied van meetinstrumenten, onderhoud en kalibraties. De kwaliteitssystemen van EURO-INDEX b.v. waarborgen een continue verbetering van onze dienstverlening, waarbij uiteindelijk één ding voorop staat: tevreden klanten.

Alle certificaten van DNV.GL zijn opgeslagen in een beveiligde private blockchain, waarmee iedereen direct informatie kan opvragen over de geldigheid van het certificaat. Indien de QR-code op een certificaat wordt ingescand worden alle actuele details van het certificaat opgevraagd en getoond.

Download hier het ISO 9001 certificaat

Klik hier voor meer informatie over private blockchain (Engelstalig)

RvA accreditatie

Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie voor verschillende grootheden. Dit betekent dat EURO-INDEX b.v. heeft aangetoond technisch bekwaam te zijn, in staat is valide resultaten te leveren en te werken volgens een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De RvA accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025 en in de RvA regelementen.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het accreditatienummer K 105.

Download hier het RvA certificaat K-105

Bijlage RvA K 105 (op rva.nl)

Wat is accreditatie? (bron: rva.nl)
Zowel nationaal als internationaal hebben afnemers behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Immers, de verscheidenheid is tegenwoordig groot. Daarom kan een leverancier zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een laboratorium, certificatie- of inspectie-instelling. Dit is mogelijk op ieder denkbaar werkgebied, zoals bouw, energie, voeding, milieu, drinkwater, gezondheid, transport en zo verder.

Bij een goed resultaat verstrekt de beoordelende organisatie een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die verklaring uit een certificaat of een rapport. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling. Het is belangrijk dat deze instelling competent is. Alleen dan is de conformiteitverklaring bruikbaar en betrouwbaar. Een accreditatie-instelling beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de conformiteitverklarende instelling. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de conformiteitverklarende instelling te garanderen.

RvA kalibratiecertificaten
Test- en meetinstrumenten die binnen de scope vallen van de RvA accreditatie (K105) kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertificaat. Dit certificaat voldoet aan de eisen uit de NEN-EN-ISO/IEC 17025. De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond. In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertificaat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op een RvA kalibratiecertificaat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.

EUROcal en KWS® kalibraties
Naast de RvA geaccrediteerde kalibratiecertificaten kan EURO-INDEX b.v. ook EUROcal en/of KWS® kalibraties voor u uitvoeren voor o.a. gasanalyse, druk, temperatuur, gasdetectie en elektrische grootheden. Deze kalibraties worden uitgevoerd in hetzelfde laboratorium, herleidbaar naar (inter)nationale standaarden, volgens hoge kwaliteitsnormen.

Erkend leerbedrijf

EURO-INDEX b.v. is erkend als leerbedrijf door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Deze organisatie voert vanaf 1 augustus 2015 de wettelijke taken voor de kwaliteitsstructuur en beroepspraktijkvorming uit, hetgeen voorheen werd gedaan door 17 afzonderlijke kenniscentra, waaronder Kenteq. De erkenning omvat verschillende opleidingen, waaronder Techniek en procesindustrie, Media en vormgeving en Handel.

De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Download hier de SBB erkenning