Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Normcommissies

Normen en regelgeving spelen vaak een belangrijke rol bij meten een meetrapportage. Om die reden neemt EURO-INDEX deel aan verschillende (norm) commissies. Als commissielid anticiperen we op wat er aan komt aan regelgeving én we praten erover mee om te zorgen dat de eisen die gesteld worden ook technisch uitvoerbaar zijn.

NEN normcommissies

NEC 216 Gasdetectoren Industrieel en Domestic
Deze normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen. Deze experts participeren in de normalisatieactiviteiten van Europese elektrotechnische normcommissies (CENELEC) op het terrein van gasdetectie, zowel voor industriële als huishoudelijke toepassing met als doel het opstellen van normen met eisen voor de constructie en beproeving van elektrisch materiaal voor gasdetectie.

NEN Lid van normcommissie

NEC 64 Elektrische installaties - laagspanning
Het werkgebied van deze normcommissie omvat normalisatie betreffende bescherming tegen elektrische schok in het algemeen, en betreffende het ontwerp, realisatie en verificatie van elektrische installaties tot een voedingsspanning van 1 kV wisselspanning of 1,5 kV gelijkspanning. EURO-INDEX neemt deel aan het NEC 64 platform NEN1010.

De belangrijkste normproducten van NEC 64 voor de Nederlandse markt betreffen:

  • NEN 1010:2020 - Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks
  • NEN 4010:2020 - Elektrische installaties voor laagspanning – Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk
  • NPR 9090:2018 - DC-installaties voor laagspanning
  • NPR 5310:2017 - Nederlands Praktijkrichtlijn bij NEN 1010
  • NEN‑EN‑IEC 61140:2016 - Bescherming tegen elektrische schokken - Gemeenschappelijke aspecten voor installatie en materieel
  • NEN 8012:2015 - Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen