Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gasketelwet

Meetapparatuur volgens de CO-certificering

  

Na rapportage in november 2015 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en oproep aan de overheid om ongevallen door koolmonoxide te voorkomen door wettelijke eisen te stellen aan installateurs, is wetgeving opgesteld waarbij installatiebedrijven zich dienen te certificeren.

In een BRL is beschreven aan welke eisen installatiebedrijven moeten voldoen. Zo is ook een outillagelijst opgenomen met de meetinstrumenten waar een installateur over moet beschikken en de eisen waaraan deze meetinstrumenten moeten voldoen.

Per 1 oktober 2020 is de nieuwe Gasketelwet (CO-certificering) in werking. Voor 1 april 2023 dienden installatiebedrijven gecertificeerd te zijn en te beschikken over geschikte meetapparatuur. Onder de nieuwe wetgeving is het onder andere verplicht om de concentratie koolmonoxide in de rookgassen van gastoestellen te meten en zo nodig tot afkeuring over te gaan.

 

De maximale waarden voor de concentratie koolmonoxide hierbij zijn:
  • 50 ppm voor open, afvoerloze gastoestellen (type A)
  • 200 ppm voor open, afvoergebonden gastoestellen (type B)
  • 400 ppm voor gesloten gastoestellen (type C)
Ook dient de koolmonoxideconcentratie in de omgevingslucht nabij het gastoestel te worden gemeten. Maximale waarden hiervoor zijn:
  • 5 ppm of hoger: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken en wegnemen
  • Meer dan 20 ppm: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken, oorzaak wegnemen en melden bij het bevoegd gezag (gemeente)


EN 50379 deel 2


In de BRL’s is de meetapparatuur als volgt gespecificeerd: “meetapparatuur voor het meten van CO, O2 en rookgastemperatuur in rookgassen, volgens EN 50379 deel 2”.

Meetapparatuur waarbij slechts de O2-meting en temperatuurmeting EN 50379 deel 2 gecertificeerd zijn voldoen niet aan de in de BRL gestelde eisen. Ook de CO-meting dient aan deze regelgeving te voldoen.

Meer informatie over deze Europese norm en de eisen aan instrumenten vindt u hier:  EN 50379


BLAUWE LIJN meetinstrumenten zijn gecertificeerd

Bij aanschaf van een BLAUWE LIJN meetinstrument dat geschikt is voor gebruik bij inspectie en onderhoud van gastoestellen ontvangt u een kopie van het EN50379 deel 2 certificaat. Hiermee kan u aantonen dat uw instrumenten voldoen aan de regelgeving en ook na officiële invoering van de Gasketelwet mogen deze worden toegepast voor deze werkzaamheden.

Dit geldt o.a. voor:

Eurolyzer S1 rookgasmeter

Multilyzer STx rookgasmeter

S2600 en S4600 ST-serie drukmeters

S2600 en S4600 ST-serie temperatuurmeters

Bepaalde modellen CAPBs druk- en temperatuur meetmodules

Maxilyzer NG rookgasanalyser

Maxilyzer NG Plus  rookgasanalyser

S4600 ST-serie drukmeters

CAPBs® TK11 i.c.m. device

S2600-serie drukmeters


Ook oudere modellen zijn EN50379 deel 2 gecertificeerd en daarmee geschikt om na officiële invoering van de Gasketelwet te gebruiken:

Alle Eurolyzer modellen vóór de S1 (Classic, ST, STe en STx)

S2401-serie drukmeters

S2500-serie drukmeters

S4600-serie drukmeters

S2400-12K(D) temperatuurmeter

Multilyzer ST en Multilyzer STe  rookgasanalyser

Multilyzer NG  rookgasanalyser

Maxilyzer MKII  rookgasanalyser

Eurolyzer "Classic"

S2401-serie drukmeters

Eurolyzer ST

Whitepaper

We hebben alle informatie over de juiste meetapparatuur volgens de CO-certificering voor u samengevat in een whitepaper: 

Download hier de Whitepaper