Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

NEN3140:2011, wat is er gewijzigd?

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning. Op deze norm zijn enkele wijzigingen aangebracht (NEN3140:2011) die op 1 maart 2011 is gepubliceerd

Enkele wijzigigingen

 • De bij de verschillende soorten werkzaamheden aan te houden veilige afstanden zijn gewijzigd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedienen, meten en het uitvoeren van werkzaamheden, elk met een eigen afstand.
 • Functie 'ploegleider' is verdwenen uit NEN 3140.
 • Grote arbeidsmiddelen zoals een machine worden behandeld als installaties.
 • De 'informatieve' tekst over het interval tussen de periodieke inspecties van de installaties en arbeidsmiddelen is nu 'normatief' geworden. Wie zich aan de norm wil houden, dient zich dus ook te houden aan de bepalingen voor het inspectie-interval.
 • Thermografie (infrarood) mag aanvullend worden toegepast.

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar de website van de NEN (Klik hier).

Aanvullingen

 • Bijlage C, waarin wordt aangegeven hoe met de verschillende vormen van toezicht (ononderbroken toezicht, regelmatig toezicht, geen toezicht) moet worden omgegaan.
 • Bijlage F, waarin de verantwoordelijkheden van de installatieverantwoordelijke en de verantwoordelijkheden van de werkverantwoordelijke zijn vastgelegd.
 • Bijlage G, met een overzicht van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en hulpmiddelen en wanneer deze moeten worden gebruikt.
 • Bijlage H, over het uitvoeren van elektrotechnische metingen.
 • Bijlage M, over het gebruik van verplaatsbare elektrische aggregaten.
 • Bijlage O, over werkzaamheden in accuruimten, accukasten en acculaadstations.

Contact

Voor advies over de juiste meetinstrumenten of meetmethoden kunt u contact opnemen met onze productspecialisten via 010 - 2 888 000 of het contactformulier.