• Meten aan warmtepompen

   Waarom meten?

   Om een technische installatie optimaal af te stellen, of periodiek te controleren op een juiste werking, dient er vrijwel altijd te worden gemeten. De meetwaarden worden vergeleken met specificaties of normen, op basis waarvan de monteur of technicus tot een conclusie kan komen en eventueel passende maatregelen kan treffen. Bij elektrische installaties worden vaak waarden gemeten van spanning, stroom, isolatieweerstand, aardingsweerstand, vermogen, etc. Bij een verbrandingsproces met aardgas, zoals een cv-installatie, wordt vaak gasdruk gemeten en een analyse gemaakt van de rookgassen, waarmee het proces kan worden beoordeeld. Nu door het klimaatakkoord steeds meer cv-installaties worden vervangen door een warmtepomp vraagt men zich soms af of hier ook aan moet worden gemeten. Het antwoord is natuurlijk ja. Warmtepompen bestaan in diverse soorten en ook hierbij zijn er specificaties en normen waaraan diverse zaken moeten voldoen.

    

   Wat is een warmtepomp?

   Een warmtepomp is een installatie die de omgeving gebruikt als duurzame warmtebron en dit vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld een woning te verwarmen. Diverse zaken kunnen als bron dienen voor warmte, zoals de bodem, buiten- of ventilatielucht, grondwater en zelfs oppervlaktewater. Om de onttrokken warmte van de bron aan de woning over te brengen wordt er in vrijwel alle gevallen gebruik gemaakt van een koudemiddel. Dit werkt op vergelijkbare wijze als een koelkast of airconditioning.

  • Er wordt warmte gewonnen aan de bronzijde. Het vloeibare koudemiddel verdampt bij lage temperatuur en lage druk (wordt gasvormig). In de compressor wordt de druk van het koudemiddel verhoogd, waardoor de temperatuur flink omhoog gaat. De compressor zorgt er tevens voor dat het koudemiddel wordt rondgepompt. Aan de afgiftezijde condenseert het koudemiddel bij hoge druk en hoge temperatuur (wordt weer vloeistof). Hierbij wordt de warmte afgedragen aan de woning. In een expansieventiel wordt de druk verlaagd waarbij ook de temperatuur daalt. Nu start het proces opnieuw.

  • image
  • In de meeste gevallen produceert een warmtepomp een relatief klein temperatuurverschil ten opzichte van een gasgestookte cv-installatie. Dit betekent dat de woning dient te beschikken over een afgiftesysteem voor lage temperatuurverwarming, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. De woning dient tevens zeer goed te zijn geïsoleerd.

    

   Verschillende soorten warmtepompen

   Er zijn diverse typen warmtepompen, waarbij de verschillen worden gemaakt door de warmtebron die wordt gebruikt en de wijze waarop de warmte wordt afgestaan aan het huis.

  • Lucht-lucht warmtepomp
   Dit is een systeem met een binnen- en een buitenunit, net als bij airconditioning. Warmte uit de buitenlucht wordt overgedragen aan een koudemiddel en via een binnenunit afgegeven aan de binnenlucht.

  • image
  • Lucht-water warmtepomp
   Dit is een systeem waarbij warmte (energie) wordt gehaald uit de buiten- of binnenlucht (ventilatielucht via WTW). De verkregen warmte wordt afgedragen aan de woning via bijvoorbeeld vloerverwarming of aan het tapwater (voorraadboiler).

  • Bodem-water warmtepomp
   Hierbij wordt de warmte onttrokken aan een buizensysteem in de grond. Dit is een gesloten bron, waarbij de buizen veelal zijn gevuld met een combinatie van water en antivries (glycol). De verkregen warmte wordt ook hier afgedragen aan de woning via bijvoorbeeld vloerverwarming of aan het tapwater (voorraadboiler).

  • image
  • Water-water warmtepomp
   Dit systeem haalt de warmte rechtstreeks uit het grondwater, dat wordt opgepompt waarna het afgekoelde water weer wordt teruggepompt in de grond.

  • image
  • Hybride warmtepomp
   Dit is een combinatie van een warmtepomp en een HR-ketel. De warmtepomp gebruikt veelal de lucht als warmtebron. De gasgestookte HR-ketel wordt gebruikt als aanvulling als de warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft.

    

   Wat moet er worden gemeten?

   Afhankelijk van het soort warmtepomp dienen bepaalde zaken te worden gemeten. Hierbij kan het gaan om metingen om vast te stellen of de warmtepomp voldoende warmte produceert (na installatie en bij periodieke inspectie) en metingen om een diagnose te stellen bij een slecht of niet functionerend systeem.

  • Temperatuur
   De temperatuur in het huis, de buitentemperatuur, het temperatuurverschil tussen de aanvoer- en afvoerleiding van de koudemiddelleidingen, kortom er zijn talloze toepassingen voor een nauwkeurige temperatuur(verschil)meter met de juiste meetsondes. BLAUWE LIJN biedt diverse goede oplossingen, waarbij de meetresultaten kunnen worden opgeslagen in een intern geheugen of via Bluetooth gecommuniceerd naar een smartphone of tablet met de gratis EuroSoft mobile app voor professionele meetrapportage.

   Meetinstrumenten 
   BLAUWE LIJN S4600 ST-12KD Temperatuur(verschil)meter
   BLAUWE LIJN CAPBs sens TK11 Draadloze temperatuur(verschil)meter
   (CAPBs STm benodigd)
   BLAUWE LIJN X-serie K-type thermokoppels (meetsondes)

      Klik hier voor een compleet overzicht van temperatuurmeters

  • image
  • Lekstroom
   Bij elektrische systemen, zeker waarbij water of andere vloeistoffen zijn betrokken, is het belangrijk om de lekstroom te kunnen meten. Bij een te hoge lekstroom wordt de aardlekschakelaar aangesproken, waarmee de installatie wordt uitgeschakeld. Omdat het bij lekstromen om bijzonder kleine waarden gaat is het belangrijk een speciale lekstroomtang te gebruiken. Indien u lekstroom wilt meten bij een apparaat met een netsnoer kunt u naast een lekstroomtang gebruik maken van de Elektro Lijn HT1735. Dit handige accessoire maakt het strippen en splitsen van het netsnoer overbodig, wat veel tijdwinst oplevert.

   Meetinstrumenten 
   Megger DCM305E True RMS lekstroomtang 
   Elektro Lijn HT77N
   Fluke 368 FC True RMS lekstroomtang met Fluke Connect
   Elektro Lijn HT1735 Accessoire voor toepassing van een lekstroomtang
   bij een apparaat met een netsnoer

      Klik hier voor een compleet overzicht van lekstroomtangen.

  • image
  • Glycol
   De condensor van een warmtepomp bestaat meestal uit een platenwisselaar gevuld met glycol (antivries). Deze stof wordt in combinatie met water ook toegepast bij de gesloten leidingsystemen bij bodem-water warmtepompen. Met een refractometer kan de kwaliteit van deze vloeistof worden gemeten.

   Let er wel goed op dat u de juiste refractometer gebruikt voor het type Glycol dat is toegepast in de installatie. Er wordt namelijk zowel ethyleenglycol als propyleenglycol toegepast. Sommige (analoge) refractometers zijn bruikbaar voor beide typen, terwijl digitale instrumenten meestal voor 1 type toepasbaar zijn.

  • Koudemiddelen
   Veel warmtepompen worden gevuld geleverd, maar indien u zelf met koudemiddelen aan de slag gaat heeft u een certificering volgens BRL100 of BRL200 nodig, evenals diverse meetinstrumenten waaronder een afpompunit, een manometerset (manifold), een lekzoeker voor koudemiddelen en een vacuümmeter.

   Meetinstrumenten 
   Mastercool 69000-220 Afpompunit voor koudemiddelen
   Mastercool 4-weg manifold Manometerset met vacuümmeter
   en temperauurmeter
   Mastercool 56100 Lekdetector voor koudemiddelen
   Mastercool 56200
   TIF ZX-1A
   Supco VG64 Vacuümmeter
  • image
  • Thermografie
   Een warmtebeeldcamera kan een bijzonder nuttig stuk gereedschap zijn bij het installeren en/of onderhouden van een warmtepomp. Omdat warmtepompen in veel gevallen lage temperatuursystemen zijn, is er vaak sprake van vloerverwarming of radiatoren. Een warmtebeeldcamera kan de warmteafgifte van deze systemen goed zichtbaar maken en tevens lekkage van leidingen aan het licht brengen.
   Als een woning wordt voorzien van een warmtepomp dienen de muren en daken eerst goed geïsoleerd te zijn. Een duidelijk warmtebeeld van het pand kan eventuele problemem met isolatie aan het licht brengen.

   Meetinstrumenten 
   Elektro Lijn THT46 Warmtebeeldcamera met 160 x 120 pixels
   Elektro Lijn THT45 Warmtebeeldcamera met 80 x 80 pixels

      Klik hier voor een compleet overzicht van warmtebeeldcamera's.

  • image
  •  


   Heeft u nog vragen?

   Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over metingen aan warmtepompen. Wij helpen u graag verder!

   Bel 010 - 2 888 000, mail naar verkoop@euro-index.nl of gebruik ons contactformulier.