Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onderhoud van stationaire gasdetectie- en gasmeetsystemen

Stationaire gasdetectiesystemen beschermen bewoners en/of werknemers op een locatie tegen atmosferische gevaren, zoals brand- en explosiegevaar of de potentiële aanwezigheid van toxische gassen. Indien de ingestelde grenswaarden worden overschreden wordt vaak een alarm gegeven en treden maatregelen in werking.

Stationaire gasmeetsystemen worden veelal toegepast om processen te monitoren. Dit kan een continue meting van de uitstoot van bepaalde gassen betreffen, of bijvoorbeeld het monitoren van de samenstelling van biogas.

Om er zeker van te zijn dat de installatie goed functioneert dient deze op juiste wijze te worden afgesteld en vervolgens periodiek getest en onderhouden te worden.

Kalibratie stationaire gasdetectie

Gasdetectiesystemen met elektrochemische sensoren voor o.a. O2 (zuurstof), CO (koolmonoxide) en NH3 (ammoniak) of katalytische sensoren voor LEL (brandbare en explosieve gassen) kunnen worden gekalibreerd in ons kalibratielaboratorium. Hiervoor dient u de sensoren en bijbehorende gasmeetcomputer aan ons op te sturen. U kan ook zelf een functietest en kalibratie uitvoeren op locatie met een passende kalibratiekit. Wij geven u graag advies en instructie over de juiste kalibratiekit voor uw installatie.

Kalibratie stationaire PID-sensoren (VOC-meting en -detectie)

 
Voor detectie en meting van VOC’s, zoals tolueen, aceton, xyleen en benzeen bieden wij diverse oplossingen van Ion Science, waaronder de TVOC 2, Falco en Titan 2. Onderhoud en kalibratie van deze toestellen vereist specifieke kennis en materialen. EURO-INDEX biedt een speciale service voor het afstellen, testen en onderhoud van deze systemen. Een ervaren en VCA gecertificeerde onderhoudstechnicus komt bij u op locatie om de werkzaamheden uit te voeren.

Kalibratie van biogasanalyse-installaties

EURO-INDEX biedt diverse oplossingen voor procesbewaking van biogasinstallaties, zoals de Sewerin BioControl (2) en de Bieler + Lang GMC Biogas 08. Onderhoud en kalibratie van biogasanalyse-installaties vereist specifieke kennis en materialen. EURO-INDEX biedt een speciale service voor het afstellen, testen en onderhoud van deze systemen. Een ervaren en VCA gecertificeerde onderhoudstechnicus komt bij u op locatie om de werkzaamheden uit te voeren.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met onze mobiele service via:

Telefoon: 010 – 2 888 000
E-mail: mobieleservice@euro-index.nl