Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kalibratie van een warmtebeeldcamera

Warmtebeeld
Een warmtebeeldcamera wordt vaak gebruikt voor indicatieve metingen, waarbij het doel is om temperatuurverschillen zichtbaar te maken. U kunt een thermografische camera echter ook gebruiken voor het verrichten van selectieve metingen waarbij u de temperatuur van het meetobject afleest in het warmtebeeld.

Voorbeeld 1

U gebruikt een warmtebeeldcamera om de effectiviteit van isolatie in een buitenmuur te beoordelen. Een “vlek” geeft een gebied aan waar de isolatie niet optimaal werkt. U kunt echter ook de werkelijke temperatuur van de muur op de verschillende plaatsen aflezen, en zo het probleem in getallen uitdrukken.

Voorbeeld 2

U voert periodiek een thermografische inspectie uit in een productiehal. U maakt hierbij warmtebeelden van vaste objecten (stroomvoorziening, elektromotoren, lagers e.d.) om slijtage over langere termijn in beeld te brengen. Door de werkelijke temperatuurwaarden af te lezen in de thermografische beelden kunt u de slijtage kwantificeren en nauwkeuriger voorspellen wanneer onderhoud gepleegd dient te worden.

Selectieve metingen en kalibratie van uw instrument

Kalibratie thermografische camera

Om een betrouwbare selectieve temperatuurmeting te doen met een warmtebeeldcamera dient deze gekalibreerd te zijn. Hierbij wordt de camera in een meetopstelling geplaatst in een laboratorium en de afwijking ten opzichte van de internationale standaard vastgelegd. De kalibratiewaarden worden vermeld op een kalibratiecertificaat. Met dit certificaat kunt u de nauwkeurigheid van uw metingen aangeven (en bewijzen) naar uw opdrachtgever.

EURO-INDEX b.v. beschikt over een kalibratiefaciliteit voor warmtebeeldcamera’s en IR-temperatuurmeters.