Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wat is kalibreren?

Bij kalibratie wordt een aantal meetwaarden van het instrument vergeleken met de (inter)nationale standaard. Het vaststellen van de afwijkingen kan gebeuren door een directe vergelijking met de (inter)nationale standaard, maar mag ook middels een reeks van vergelijkingen met afgeleide standaarden. Indien er een keten bestaat tussen de kalibratie van uw meetinstrumenten en de (inter)nationale standaard heet de kalibratie van uw meetinstrument herleidbaar naar de (inter)nationale standaard.

Voorbeelden van internationale standaarden zijn de officiële kilogram en de meter, die beiden in Parijs worden bewaard.

De referentiestandaarden van EURO-INDEX b.v. zijn allen herleidbaar gekalibreerd, zodat de kalibratie van uw meetinstrument herleidbaar is naar de (inter)nationale standaard. De afwijking wordt vermeld op het kalibratiecertificaat, zodat u precies weet hoe de afgelezen meetwaarde op het instrument zich verhoudt tot de werkelijke waarde.

Voorkalibratie

De eerste handeling, die (indien mogelijk), wordt verricht is de voorkalibratie. Hier wordt de afwijking van het meetinstrument vastgesteld, waarmee de voorgaande periode vanaf de laatste kalibratie wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld of de afwijking toelaatbaar is. Als het instrument binnen de specificaties presteert, mag er van uit worden gegaan dat dit gedurende de gehele voorgaande periode het geval is geweest.

Voorbeeld voor kalibratie
Er wordt een druk van 2,00000 bar aangeboden aan het toestel en deze geeft 1,928 bar aan. Het verschil bedraagt 0,072 bar. Dit is buiten de specificaties van het toestel.

Justeren en nakalibratie

Mocht bij de voorkalibratie blijken dat de afwijkingen te groot zijn, dan dient het toestel gejusteerd te worden. U dient er dan rekening mee te houden dat de geconstateerde afwijking van toepassing is op de metingen, die u hiervoor met dit toestel hebt uitgevoerd. Justeren betekent dat het instrument wordt bijgeregeld, zodat het zo accuraat mogelijk en binnen de gestelde specificaties meet. Lang niet ieder kalibratielaboratorium is hiertoe in staat! Er is vaak specifieke kennis en software, onderdelen en scholing voor het toestel nodig, om dit te kunnen doen. Een geautoriseerd servicecentrum, zoals EURO-INDEX b.v. beschikt over deze middelen.

Voorbeeld justage
De kalibratietechnicus stelt het instrument bij, zodat deze een waarde aangeeft, die de aangeboden waarde zo dicht mogelijk benadert.

Na justatie wordt het instrument natuurlijk opnieuw gekalibreerd zonder extra kosten. U ontvangt 2 kalibratiecertificaten, namelijk 1 van de voorkalibratie en 1 van de nakalibratie.

Voorbeeld nakalibratie
Bij dezelfde druk van 2,00000 bar geeft het instrument nu 1,999 bar aan, hetgeen ruim binnen de gestelde specificaties ligt*. In de praktijk worden meetinstrumenten natuurlijk op veel verschillende meetpunten en alle bereiken gekalibreerd, om de lineariteit aan te tonen.

*Afwijking bij de BLAUWE LIJN S4680 ST druk(verschil)meter mag zijn: 0,5% RDG + 1 digit. In dit geval1,999 x 0,5% + 1 digit = 0,011 bar.