Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kalibratielaboratorium

In de kalibratielaboratoria van EURO-INDEX worden meetinstrumenten onderhouden, gekalibreerd en indien nodig gerepareerd en/of gejusteerd. Alle bedrijfsprocessen in het laboratorium zijn NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd en worden waar mogelijk uitgevoerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.

Voor onderhoud en kalibratie van uw meetinstrumenten biedt EURO-INDEX drie unieke servicesystemen.

Meer informatie over onze servicesystemen vindt u hier

RvA accreditatie

Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie. Dit betekent dat EURO-INDEX b.v. heeft aangetoond technisch bekwaam te zijn, in staat is valide resultaten te leveren en te werken volgens een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Deze accreditatie wordt jaarlijks geaudit door de Raad van Accreditatie (RvA).

De RvA accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025 en in de RvA reglementen. De norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 omschrijft de algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.

De RvA is medeondertekenaar van de ILAC en IAF Multilaterale Overeenkomsten. Conformiteitsverklaringen van door de RvA geaccrediteerde organisaties worden daarmee wereldwijd geaccepteerd.

De accreditatie is van toepassing op de grootheden en meetbereiken zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het accreditatienummer K 105.


Waarom kalibreren?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Op een kalibratiecertificaat van EURO-INDEX wordt niet alleen de procentuele en/of absolute afwijking vermeld, maar bij elk meetresultaat wordt tevens vermeld of deze binnen of buiten de specificaties valt, mits die door de fabrikant van het meetinstrument zijn opgegeven. Zonder kalibratiecertificaat kan u niet aantonen dat het instrument binnen de door de fabrikant opgegeven specificaties functioneert en mag u hier ook niet vanuit gaan.

Justeren

Indien de geconstateerde afwijking te groot is wordt het instrument gejusteerd (bijgeregeld), waarna de afwijking weer binnen de specificaties valt. Na justering ontvangt u dan twee kalibratiecertificaten: één van de voorkalibratie en één van de nakalibratie (na het justeren). Voor deze tweede kalibratie worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Periodiek onderhoud

Om een meetinstrument in goede conditie te houden is periodiek onderhoud noodzakelijk. Dit geldt zeker voor meetinstrumenten met onderdelen die aan slijtage of vervuiling onderhevig zijn, zoals een rookgasmeter of gasdetector met elektrochemische sensoren, pompjes en/of filters, maar ook instrumenten met een accu, zekeringen en/of stekkerbussen. Tijdige vervanging van vervuilde, beschadigde en verbruiksonderdelen, het uitvoeren van firmware updates, controle van batterijen of accucapaciteit, zekeringen, meetsnoeren en dergelijke maken doorgaans geen deel uit van een kalibratie, maar wel van preventief onderhoud. Denk daarbij aan uw auto die u periodiek naar de garage brengt voor een APK keuring (een momentopname, vergelijkbaar met een kalibratie) en klein en groot onderhoud. Enkel de keuring van uw auto is vaak verplicht, terwijl het klein en groot onderhoud uw auto juist in bedrijf houdt!

Kalibratiemogelijkheden

Het laboratorium van EURO-INDEX b.v. is verdeeld in verschillende afdelingen gebaseerd op het soort meetinstrument en de te meten grootheden:

  • Elektrotechniek
  • Temperatuur (inclusief infrarood temperatuurmeting en thermografie)
  • (Rook)gasanalyse
  • Klimaattechniek
  • Druk/trek
  • Overig (momentsleutels e.d.)

Klik hier voor een compleet overzicht van de kalibratiemogelijkheden

ESD

Een elektrostatische ontlading of ESD (Electro Static Discharge) kan een gevaar vormen voor elektronische componenten en printplaten. Bij onderhoud van elektrotechnische instrumenten is het van groot belang dat er maatregelen zijn getroffen om ESD-veilig te werken.

In het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. is de werkuitrusting volledig ESD-veilig uitgevoerd, waaronder een ESD vloer, stoelen, bureaus, schoenen, kleding, soldeerbout, etc. De kans dat een elektronisch component beschadigd raakt door ESD is daarmee vrijwel nihil.

Omgevingscondities in het laboratorium

Voor veel kalibratieprocedures is het van belang dat de omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en barometrische druk binnen bepaalde grenswaarden liggen. Dit zorgt namelijk voor reproduceerbare meetwaarden (herhaalbaarheid). Om deze omgevingsfactoren binnen de gestelde grenzen te houden is het EURO-INDEX kalibratielaboratorium voorzien van een omvangrijke klimaatinstallatie, die er voor zorgt dat dit onder vrijwel alle weersomstandigheden kan worden gegarandeerd.

Mobiele service

Naast de vaste laboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikt EURO-INDEX ook over laboratoria op wielen met de naam “Mobiele Service”. Deze wagens zijn voorzien van een klimaatinstallatie en volledig ingerichte werkplekken, waarmee onze technici uw instrumenten bij u op locatie periodiek kunnen onderhouden en kalibreren. Een wagen van onze Mobiele Service bevat alle relevante gereedschappen en kalibratoren voor gasanalyse, gasdetectie, druk, temperatuur, momentsleutels en elektrische grootheden. Meer informatie over onze Mobiele Service vindt u via onderstaande link.

Klik hier voor meer informatie over Mobiele Service