KWSe met 7 jaar garantie

KWSe is het service- en kalibratieprogramma voor de BLAUWE LIJN Eurolyzer STe, Eurolyzer STx en enkele configuraties van de Multilyzer STe en Multilyzer STx, waarbij u 7 jaar garantie krijgt op het toestel en de standaard bijgeleverde accessoires, waaronder de accu, sensoren en verbruiksonderdelen (zoals filters).Bij KWSe worden naast de druk- en gassensoren tevens de thermokoppel in de rookgasprobe en de temperatuuringangen gekalibreerd. De prijs van KWSe blijft gelijk gedurende de garantietermijn van het meetinstrument. Hierdoor zijn de onderhoudskosten duidelijk, laag en komt u niet voor verrassingen te staan.

 • 7 jaar volledige garantie
 • De prijs staat vast voor 7 jaar (mits de KWSe behandeling volgens herkalibratieadvies* periodiek wordt uitgevoerd door EURO-INDEX)
 • Geen arbeidsloon bij de KWSe behandeling
 • Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Reparatie en preventief onderhoud
 • Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
 • Controle op functionaliteit van het instrument
 • Zeven jaar historie voor alle gegevens
 • 10% korting op onderdelen (voor zover dit niet onder de garantie valt) 
 • Serienummerregistratie
 • Franco retourlevering 

 

Voorwaarden KWSe

U dient het meetinstrument periodiek aan te bieden bij EURO-INDEX voor een KWSe behandeling conform het herkalibratieadvies*. Indien de termijn voor herkalibratie wordt overschreden komt bij aanbieden voor onderhoud en kalibratie de historische prijs te vervallen en vervalt de garantietermijn van 7 jaar. 

* Het herkalibratieadvies staat vermeld op uw kalibratiecertificaat en op de kalibratiesticker op het toestel.