Kalibratiemogelijkheden


Hieronder treft u een overzicht van de diverse grootheden die kunnen worden gekalibreerd in het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v.

GASNALYSE / GASDETECTIE
Meetbereik
Gas
 
10 - 100 ppm
C4H8
 
4 - 40 ppm
H2S
 
10 - 100 ppm
200 - 2.000 ppm
0,22 – 2,20 Vol.%
100 Vol.%
0 – 50 %LEL
CH4
 
10 – 10.000 ppm
1 - 3 Vol.%
0 - 73 %LEL
H2
 
100 – 5.000 ppm
1,90 - 19,0 Vol.%
100 Vol.%
CO2
 
20 - 10.000 ppm
1 - 10 Vol.%
CO
 
2,2 - 22,0 Vol.%
O2
 
20 - 5.000 ppm
NO
 
8 - 500 ppm
NO2
 
190 - 5.000 ppm
SO2 
 
10 ppm
HCN
 
5 ppm
500 ppm (op locatie)
Freon R134a
 
50 ppm
NH3
 
20 ppm (op locatie)
Cl2
 
0,6 Vol.% (op locatie) C3H8  
 
 
 
TEMPERATUUR 
-20 °C – 550 °C
temperatuurbaden
 
-260 °C - 1.370 °C
temperatuursimulatie J, K, T, R, S, B, U, L, N, E, PT100, PT200, PT500, PT1000,
 
-15 °C – 500 °C
Infrarood (black body’s)
 
 
 
 
ELEKTRISCHE GROOTHEDEN
 
 
0 mV - 1.000 V
Gelijkspanning genereren
Zie ook scope RvA K105
0 mV – 10 kV
Gelijkspanning meten
 
1 mV - 1.000 V
Wisselspanning genereren
Zie ook scope RvA K105
0,01 Hz - 2 MHz
0 mV – 1.000 V
1 kV - 10 kV
Wisselspanning meten
Max. 300 kHz
Max. 60 Hz
0 mA - 20 A
Gelijkstroom
Zie ook scope RvA K105
20 A – 1.000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen)
Gelijkstroom
 
0,033 mA - 20 A
Wisselstroom
Zie ook scope RvA K105
0,01 Hz - 10 kHz
20 A – 1.000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen)
Wisselstroom
45 Hz – 440 Hz
10 mΩ – 1.800 mΩ
Weerstand (fysiek)
max 25 A
0,1 Ω – 1.000 kΩ
Weerstand (fysiek)
Zie ook scope RvA K105
10 kΩ - 1,1 TΩ
 
Weerstand (fysiek)
max 5 kV
Zie ook scope RvA K105
25 mΩ - 1.800 Ω
Inwendige weerstand spanningsnet
Max. 25 A
Max. 300 V
0 Ω - 330 MΩ
Weerstand (simulatie)
Zie ook scope RvA K105
0,1 Hz - 600 MHz
Frequentie genereren
Zie ook scope RvA K105
0,33 nF - 40 mF
Capaciteit
50 Hz - 1,5 kHz
11 μF - 3,3 mF
Capaciteit
Zie ook scope RvA K105
0 – 1
Arbeidsfactor
 
Max. 5 kHz
Spanning- / stroomharmonischen
Bij fundamentele frequentie
15 - 65 Hz / 400 Hz
0 ms – 5.000 ms
ALS test uitschakeltijd
 
0 mA – 1.000 mA
ALS test aanspreekstroom
 
 
 
 
 
DRUK
 
 
0 - 3.500 mbar absoluut
(-)150 - (+)150 mbar relatief
 
 
0 - 60 bar
 
 
-1.000 – 0 mbar (vacuüm)
 
 
 
 
 
KOUDETECHNIEK & VENTILATIE
 
 
1,0 - 160 kg
Gewichten
 
5 m/s - 25 m/s
Luchtsnelheid
 
150 - 850 m3/h
Luchthoeveelheid
 
32,9 / 50 / 74,5 %r.v.
Relatieve luchtvochtigheid
 

 

 VLOEISTOF DEBIET
 
 
0 - 15 liter/min
Vloeistofdebiet
 

Hieronder treft u een overzicht van de diverse grootheden die kunnen worden gekalibreerd in het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX bvba (België).

GASNALYSE / GASDETECTIE
Meetbereik Gas  
100 ppm C4H8  
200 - 8.000 ppm CO  
2 - 19 Vol.% O2  

 

TEMPERATUUR
-25 °C - 350 °C Temperatuurbaden  
-30 °C - 1.200 °C Temperatuursimulatie type-K  

 

DRUK
0 - 3.500 mbar absoluut    
(-)150 mbar - (+)150 mbar relatief