Waarom kalibreren?

Indien een meetinstrument voorzien is van een kalibratiecertificaat, beschikt u over een herleidbaar document waarmee kan worden aangetoond hoe het instrument reageert op een aangeboden waarde. Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertificaat van de fabrikant is te beknopt om de lineariteit aan te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).

Om deze reden adviseert EURO-INDEX om bij de aankoop van meetinstrumenten deze te voorzien van een kalibratiecertificaat.


Aanvullende redenen voor kalibratie:

Aansprakelijkheid

U wilt zich beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid. Met een kalibratiecertificaat kunt u aantonen dat uw meting aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

ISO certificering

Wanneer u ISO 9001 gecertificeerd bent, dienen uw meetinstrumenten herleidbaar gekalibreerd te zijn.

Veiligheid

Nauwkeurige meetinstrumenten zijn van essentieel belang voor de veiligheid. Een afwijking in meetwaarde kan grote gevolgen hebben.

Concurrentie motieven

Het verrichten van metingen met gekalibreerde meetinstrumenten kan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn bij het verkrijgen van opdrachten.

Economische belangen

U wilt een proces zo goed mogelijk beheersen en de afkeur van eindproducten voorkomen.