Lekhoeveelheidsmeting

De BRL6000 wordt voor het meten van de dichtheid van gasleidingen verwezen naar de NPR3378. Hierin staat dat leidingwerk als technisch gasdicht wordt beschouwd als het lekvolume, bepaald bij de werkdruk in het leidingwerk en gerekend over een periode van 1 uur, minder dan 2% voor aardgas en 0,4% voor butaan en propaan mag zijn, van het aaneengesloten leidingvolume. 

Voor het bepalen van het lekvolume is een nauwkeurig meetinstrument nodig, dat de gasdruk in de leiding constant houdt, door het voortdurend met gas aan te vullen, en het gebruikte gasvolume registreert.

Lekhoeveelheidsmeting

1 product

Alle prijzen zijn netto, per stuk, excl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.
  1. Sewerin Minilec 4

    Sewerin Minilec 4

    De Sewerin Minilec 4 is een lekhoeveelheidsmeter voor gasleidingen.

    € 1.642,- vanaf