Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
0

Veiligheidsmededeling: Fluke 8X V-serie digitale multimeters

24.01.2022
Fluke Corporation heeft een mogelijk veiligheidsprobleem vastgesteld bij bepaalde Fluke 83V, 87V en 88V digitale multimeters (‘Fluke 8x V-serie DMM’s’). 

Als voorzorgsmaatregel heeft Fluke besloten klanten te waarschuwen voor het mogelijke veiligheidsprobleem en gebruikers te verzoeken een eenvoudige controle uit te voeren om te controleren of het apparaat niet wordt beïnvloed door het veiligheidsprobleem.

BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM:

Bij DMM's uit de 8x V-serie van Fluke met de volgende serienummers kan mogelijk kunststof materiaal zijn binnengedrongen in de COM-ingangsaansluiting. In zeldzame gevallen heeft de kunststof de wand van de ingangsaansluiting zodanig bedekt dat er geen goed contact mogelijk is.  Dit is waargenomen bij specifieke standen van de meetsnoerstekker in de ingangsaansluiting bij gebruik van de TL75-meetsnoeren met 'split core' die bij bepaalde regionale varianten van het product zijn geleverd.  Als de DMM uit de 8x V-serie van Fluke wordt gebruikt om de afwezigheid van spanning te bevestigen*1 , kan dit leiden tot een ongevaarlijke spanningsuitlezing terwijl er gevaarlijke spanning aanwezig is, waardoor een potentieel veiligheidsrisico ontstaat.

De volgende DMM's uit de 8x V-serie van Fluke zijn mogelijk beïnvloed:
Modelnaam
Productiedatums
Eerste
serienummer
Laatste
serienummer
Fluke 83V 7 juni 2019 –
26 augustus 2021
4628000155370001
Fluke 87V
Fluke 88V

*1 Houd er rekening mee dat in overeenstemming met de nationale normen die algemeen van toepassing zijn in Europa, het controleren van de afwezigheid van spanning voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden in een gevaarlijke spanningsomgeving, moet worden uitgevoerd met een tweepolige tester, en niet met een digitale multimeter. Alle overige veiligheidseisen blijven van toepassing.

VEREISTE ACTIE: 

Fluke verzoekt alle gebruikers van de DMM's uit de Fluke 8x V-serie binnen het bovengenoemde serienummerbereik de volgende stappen uit te voeren om te controleren of hun meter niet wordt beïnvloed door het veiligheidsprobleem. We verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken en we vertrouwen erop dat u begrijpt dat de veiligheid van klanten onze grootste prioriteit heeft.

A. Zoek het serienummer van uw product

Als u het serienummer op uw DMM uit de Fluke 8x V-serie niet kunt vinden of als het serienummer onleesbaar is, volg dan de stappen die in paragraaf B en C van deze Veiligheidsmededeling hieronder worden vermeld.   

Alle gerelateerde modellen met serienummers die niet in de bovenstaande tabel staan, vallen NIET onder deze Veiligheidsmededeling.

B. Testprocedure
DMM's van de Fluke 8x V-serie met de gespecificeerde serienummers moeten als volgt worden gecontroleerd op het mogelijke veiligheidsprobleem:

  1. Stel de meter in op ohm Ω.
  2. Gebruik het rode meetsnoer om volledig insteken te voorkomen en sluit het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting, zoals weergegeven. Hierdoor wordt het contact van de meetsnoerstekker uitgelijnd met de bron van de mogelijk binnendringende kunststof voor een effectieve detectie.
  3. Sluit het rode meetsnoer aan door het volledig in te steken, terwijl u het zwarte meetsnoer omhoog laat staan.
  4. Sluit de schone meetpennen van de meetsnoeren stevig op elkaar aan om continuïteit te handhaven gedurende de test. Het is belangrijk om gedurende de test contact te houden.
  5. Pak het zwarte meetsnoer vast bij de draad en draai de meetsnoerstekker in de COM-aansluiting langzaam volledig in beide richtingen, zonder het in de aansluiting te duwen. Let op de waarde op het display terwijl u de meetsnoerstekker draait.


    a. Als het goed werkt, geeft de meter continu minder dan 0,5 ohm aan.  Als het goed werkt, is er geen verdere actie nodig, omdat uw unit niet wordt beïnvloed.
    b. Als de uitlezing op het display OL in ohm of hoger dan 0,5 ohm is, gebruik uw meter dan niet meer en volg de onderstaande instructies om een afspraak te maken voor onderhoud van uw meter.


Klik hier voor een video waar bovenstaande stappen worden uitgelegd


C. Aanmelden voor gratis reparatie

Als u met behulp van de bovenstaande test een probleem met uw meter hebt vastgesteld, registreer dan uw 'Betrokken product' voor onderhoud via de onderstaande registratielink.

Vermeld al uw contactgegevens, inclusief e-mailadres en verzendadres.

Wij streven ernaar u binnen 1 tot 3 werkdagen een gefrankeerd verzendlabel te mailen voor het retourneren van uw Betrokken Product voor reparatie. Zorg voor uw eigen verpakking voor verzending (verpakkingen met waarschuwing voor gevaarlijk materiaal of gevaarlijke goederen mogen niet worden gebruikt). Uw gerepareerde product wordt teruggestuurd naar uw verzendadres. 

Registreer uw "Betrokken product"

Bij Fluke staat veiligheid voorop. Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak in deze zaak.

Opmerking - Meetsnoeren

Er is aangetoond dat de volledig ingestoken meetsnoeren van Fluke van het type ‘lantaarnveer’*2  voldoende contact houden om het geïdentificeerde potentiële veiligheidsprobleem te voorkomen. Als uw meter onderhoud nodig heeft voor dit probleem, maar niet onmiddellijk kan worden opgestuurd, kan de meter dus worden gebruikt met meetsnoeren van het type 'lantaarnveer' van Fluke totdat er onderhoud aan de unit kan worden uitgevoerd.  Zie afbeeldingen. Alle overige veiligheidseisen voor het gebruik van uw DMM en meetsnoeren blijven uiteraard van toepassing.

        
  
 Meetsnoer met "lantaarnveer"Meetsnoer met "split core"

*2 Alle Fluke TL75- en TL175-meetsnoeren die afzonderlijk worden verkocht als accessoire zijn meetsnoeren van het type ‘lantaarnveer’.

Opmerking - Gerepareerde eenheden

Units in het gedefinieerde serienummerbereik waarvoor het probleem voorafgaand aan verzending of na onderhoud is verholpen, zijn te herkennen aan een blauwe of groene sticker in het batterijvak en op de verpakking van de unit:

Hartelijk dank
Onze oprechte excuses voor het ongemak dat door deze actie wordt veroorzaakt. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Terug naar overzicht