0

Meet de kwaliteit van systeemwater

07.06.2019
De kwaliteit van het systeemwater in een installatie is belangrijk. Met de nieuwe BLAUWE LIJN CAPBs sens WQ10 kunt u op eenvoudige en snelle wijze de zuurgraad (pH), geleidbaarheid, hardheid en hoeveelheid opgeloste vaste stoffen meten.

Waarom is de kwaliteit van het systeemwater belangrijk?
Bij een cv-installatie speelt het water dat wordt rondgepompt in het systeem een belangrijke rol. De kwaliteit van dit systeemwater is van grote invloed op de levensduur, het rendement en het functioneren van de installatie. Een belangrijke factor is de zuurgraad of pH-waarde. Een te lage pH-waarde tast de stalen onderdelen en leidingen van de installatie aan, terwijl een te hoge waarde juist de aluminium delen beschadigt. Een andere factor zijn roest- en metaaldeeltjes die in het water terecht komen door corrosie en slijtage. De deeltjes kunnen storingen en verstoppingen veroorzaken. De laatste factor betreft de hardheid van het water. Zelfs als er relatief zacht water wordt gebruikt zal er kalk worden afgezet op diverse onderdelen, zoals de warmtewisselaar. Slechts 1 mm kalkafzetting heeft al een verhoging van 10% in energieverbruik tot gevolg.

Meet het met de CAPBs sens WQ10
De CAPBs sens WQ10 biedt de oplossing voor het vaststellen van de waterkwaliteit. Dompel de sensorkop in een sample van het systeemwater. Lees en registreer de metingen met een BLAUWE LIJN meettoestel of via de gratis EuroSoft live app op uw smartphone of tablet. Aan de hand van de meetwaarden kunnen er corrigerende maatregelen worden getroffen. Volg hierbij de richtlijnen van de fabrikant of de VDI2035 norm.

   Klik hier voor meer informatie

Terug naar overzicht