De werkzaamheden in het bedrijvenpark waar wij zijn gevestigd (Rivium) zijn gestaakt.  

Onze straat blijft voorlopig 2-richtingsverkeer, de expeditie en servicebalie blijven gemakkelijk bereikbaar.  

Meer informatie over de werkzaamheden en de huidige situatie vindt u hier.