VEILIGHEIDSWAARSCHUWING!

Fluke Corporation heeft een veiligheidsprobleem vastgesteld met betrekking tot de Fluke T110, T130 en T150 tweepolige spanningstesters. 

Als voorzorgsmaatregel heeft Fluke besloten om al deze producten vrijwillig terug te laten roepen en de getroffen klanten nieuwe, verbeterde en gelijkwaardige vervangende producten aan te bieden.

Het veiligheidsprobleem

Er is geconstateerd dat sommige van deze tweepolige spanningstesters, bij herhaald buigen van de testkabel, voortijdig falen van de testkabel kunnen laten zien. Recente proeven hebben getoond dat het aantal achtereenvolgende buigcycli dat de kabel succesvol kan doorstaan, grote spreiding vertoont. Dit kan ertoe leiden dat een enkele spanningstester een vroegtijdige uitval van de kabel kan vertonen. Dit zou tot een verkorting van de levensduur van enkele testers kunnen leiden die Fluke onaanvaardbaar acht. Verder kan de kabel een intermitterend falen laten zien waarbij, afhankelijk van de kabel-buiging, het mogelijk is voor een spanningsester om tijdens een zelfcontrole of controlemeting op een bekende spanningsbron een correcte aanwijzing te geven, terwijl bij daaropvolgende test aan een testobject ten onrechte geen spanning aangegeven zou kunnen worden (zgn. ‘false negative’).

De primaire functie van een tweepolige spanningstester is het detecteren van de aanwezigheid of afwezigheid van spanning om daarmee te bepalen of het veilig is om een elektrische installatie aan te raken en daaraan werkzaamheden te verrichten. Een ‘false negative’ kan bij daaropvolgende werkzaamheden door de gebruiker leiden tot een elektrische schok of een vlamboog , ten gevolge van de foutieve aanwijzing. Dit zou kunnen leiden tot letsel of zelfs het overlijden van de gebruiker.

Wegens dit risico, vragen wij u: STOP ONMIDDELLIJK het gebruik van uw Fluke T100-serie tweepolige spanningstester en volg de instructies op van deze terugroepactie.

De volgende tweepolige spanningstesters worden teruggeroepen:

Model vanaf serienummer Tot serienummer
Fluke T110 2157000
-
21570000
4352999
-
43529999
Fluke T110/VDE
Fluke T130
Fluke T130/VDE
Fluke T150
Fluke T150/H15
Fluke T150/VDE
Fluke T150VDE/H15

De Fluke T90 valt buiten deze terugroepactie, alsmede alle modellen T110, T130 en T150 met een serienummer buiten het bereik van serienummers dat in bovenstaande tabel vermeld staat.

De oplossing

Fluke stelt u kosteloos een vervangend testinstrument ter beschikking. Wij vragen u om uw retourzending niet te registreren op de Fluke webpagina, maar de spanningstester(s) naar EURO-INDEX te sturen onder vermelding van “Terugroepactie”.

Indien gewenst kunt u de zending ook kosteloos laten ophalen. Neem hiervoor contact op via service@euro-index.nl of bel 010 – 2 888 000 en vermeldt dat u gebruik wilt maken van de Fluke terugroepactie. Na ontvangst van de zending zullen wij uw spanningstester(s) vervangen voor de verbeterde versie van hetzelfde type, zodra deze beschikbaar zijn.

Indien uw ingeleverde instrument is voorzien van een geldig KWS of EuroCal kalibratiecertificaat zullen we het vervangende instrument kosteloos kalibreren en inclusief een zelfde kalibratiecertificaat aan u retourneren. Uw huidige KWS-prijs wordt voor de toekomst gehandhaafd.

EURO-INDEX en Fluke bieden haar oprechte excuses aan voor het ongemak veroorzaakt door deze actie. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.