NEN-EN 50379: De Europese norm voor metingen aan verbrandingstoestellen 


Bij metingen aan verbrandingstoestellen worden conclusies verbonden aan de meetresultaten. Zo kan aan de hand van het meetrapport worden beslist of het verbrandingstoestel wel, of juist geen onderhoud nodig heeft.

TUV 50379Het toestel kan worden goed- of afgekeurd na een periodieke inspectie voor milieueisen, veiligheid of SCIOS. Er kan worden geconcludeerd dat de verbranding op een veilige manier geschiedt en er geen gevaar is voor de omgeving. Deze conclusies dienen voort te komen uit betrouwbare en nauwkeurige metingen. Een gebruiker van een meetinstrument is geneigd de waarden, die het instrument aangeeft, te vertrouwen tot het laatste cijfer achter de komma, maar hoe nauwkeurig is het instrument eigenlijk? Maakt het instrument gebruik van de juiste meettechnieken en reageert het snel genoeg? Vroeger werden de eisen, waaraan de gebruikte meetinstrumenten dienen te voldoen, in Europa door elk land afzonderlijk bepaald. De naleving van de eisen en het toezicht hierop verschilde sterk van land tot land. CENELEC heeft op 1 september 2005 een nieuwe Europese norm aangenomen betreffende metingen aan verbrandingstoestellen. Het betreft de NEN-EN 50379, die alle nationale regelgeving vervangt. In deze norm worden de toegestane meettechnieken en vereiste nauwkeurigheden uitgebreid gespecificeerd. De norm geldt niet voor stationaire (continu) metingen, veiligheidsmetingen en –instellingen en niet voor schepen. Omdat de meetinstrumenten voor verschillende toepassingen worden gebruikt, is de norm onderverdeeld in drie delen:

NEN-EN 50379-1 Algemene eisen en testmethoden 
NEN-EN 50379-2 Eisen gesteld aan instrumenten voor verplichte metingen 
NEN-EN 50379-3 Eisen gesteld aan instrumenten voor niet verplichte metingen aan gasinstallaties

Op 1 maart 2005 is de NEN-EN 50379 gepubliceerd als norm. Vervolgens was een overgangsperiode van 2 jaar van kracht, waarmee alle betrokkenen de gelegenheid werd gegeven om zich aan te passen. Gedurende deze tijd bestond de “ oude” regelgeving naast de nieuwe. Op 1 maart 2007 werd alle nationale regelgeving ingetrokken en dient iedereen de NEN-EN 50379 te hanteren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het aankopen van nieuwe meetinstrumenten, want de toestellen die reeds in gebruik zijn en niet voldoen aan de specificaties van de NEN-EN 50379, mogen na 1 maart 2007 niet langer worden gebruikt!

Hieronder treft u een samenvatting aan van de specificaties, waaraan de instrumenten minimaal dienen te voldoen. Vergelijk deze met de specificaties van uw meetinstrument. Indien een bepaalde waarde niet in de handleiding van uw meetinstrument is gespecificeerd, mag u er niet van uit gaan dat het instrument voldoet!

Meer informatie vindt u tevens op de internetsite van de TÜV

 

Grootheid Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid* Ondergrens T90-tijd
CO-laag 0 - 200 ppm 1 ppm ±10 ppm of 10% RDG 10 ppm 90 sec
CO-midden 0 - 2.000 ppm 1 ppm ±20 ppm of 5% RDG  20 ppm  90 sec
CO-hoog 0 - 20.000 ppm 10 ppm ±100 ppm of 10% RDG  100 ppm 90 sec
NO 0 - 600 ppm  1 ppm ±5 ppm of 5% RDG  5 ppm 90 sec
SO2 0 - 500 ppm  1 ppm ±10 ppm of 5% RDG 10 ppm  180 sec
O2 0 - 21 vol.% 0,1 vol.% 0,3 vol.% 0,3 vol.%  50 sec 
CO2 0 - 20 vol.% 0,1 vol.% 0,2 vol.%   0,2 vol.%   50 sec
Tomg 0 tot 400 °C  1 °C ±2 °C of 1,5% RDG  1 °C  50 sec 
Tgas 0 tot 100 °C 1 °C   ±1 °C   1 °C  70 sec 
Druk (trek) -50 tot 200 Pa 1 Pa   ±2 Pa of 5% RDG 1 Pa   10 sec 
Druk (verschil) 0 - 10.000 Pa  10 Pa  ±50 Pa of 1% RDG 100 Pa   10 sec 
Rendement (verlies) 0 tot 100% 0,1%   -  -  -
CO/CO2 0 tot 0,01 0,0001  -  -  -

 * Voor de tabel nauwkeurigheid geldt: de grootste afwijking van de twee gespecificeerde waarden is geldig.


Rekenvoorbeeld 1

Bereik CO-laag 0 - 200 ppm
Meetwaarde 20 ppm
Nauwkeurigheid 1 20 ppm ±10 ppm = tussen 10 en 30 ppm
Nauwkeurigheid 2 20 ppm ±10% RDG (meetwaarde) = 20 ppm ±2 ppm = tussen 18 en 22 ppm

De grootste afwijking geldt, dus nauwkeurigheid 1 wordt gehanteerd.

 

Rekenvoorbeeld 2

Bereik CO-laag 0 - 200 ppm
Meetwaarde 150 ppm
Nauwkeurigheid 1 150 ppm ±10 ppm = tussen 140 en 160 ppm
Nauwkeurigheid 2 150 ppm ±10% RDG (meetwaarde) = 150 ppm ±15 ppm = tussen 135 en 165 ppm

De grootste afwijking geldt, dus nauwkeurigheid 2 wordt gehanteerd.

 

Indien u de volledige norm wilt inzien, kunt u deze (tegen betaling) verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) te Delft. 

Postbus 5059 
2500 GB DELFT 
Tel: 015 - 2690 390 
Fax: 015 - 2690 190 
info@nen.nl 
http://www.nen.nl

Voor het meten van lage koolmonoxideniveaus, past EURO-INDEX uitsluitend sensoren toe met waterstofcompensatie (H2) met uitzondering van de BLUELYZER ST. De gebruikte meettechniek, alsmede het meetbereik, de resolutie en de nauwkeurigheid van alle gassensoren liggen ruim binnen de hierboven vermelde eisen. De temperatuur- en drukverschilmeters van de BLAUWE LIJN zijn ook geheel conform de NEN-EN 50379 deel 2.

 

BLAUWE LIJN EUROLYZER STx

De BLAUWE LIJN Eurolyzer STx is het perfecte meetinstrument voor het afstellen en periodiek keuren van huishoudelijke C.V.-ketels en warmwatertoestellen. Indien gewenst kan het toestel worden uitgevoerd met een drukverschilmeter tot 150 hPa. Door de hoge nauwkeurigheid en stabiliteit, is deze druk(verschil)meter zelfs geschikt voor het afstellen van de drukverschilschakelaar op 1 Pa nauwkeurig.

 

BLAUWE LIJN Multilyzer STx

De BLAUWE LIJN Multilyzer STx biedt plaats aan 6 gassensoren, waarmee verschillende configuraties kunnen worden samengesteld. Standaard is dit model voorzien van een ECO-sensor voor zuurstof en een waterstof gecompenseerde CO-sensor. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt uit sensoren voor CO tot 20.000 ppm, NO, NO2 en SO2. Innovatief design, de unieke intuïtieve bediening en toepassing van hoogwaardige, duurzame materialen maken deze rookgasanalyser een uitstekende keuze voor SCIOS toepassingen.

 

BLAUWE LIJN Maxilyzer NG (Plus)

De BLAUWE LIJN MAXILYZER NG is een industriële rookgasanalyser. De behuizing bestaat uit een zeer robuuste, water- en luchtdichte koffer. Indien gewenst kan de dit instrument worden gecombineerd met de BLAUWE LIJN MAXISYSTEM peltierkoeler en een verwarmde rookgassonde en -slang voor nauwkeurige NOx-metingen. De BLAUWE LIJN MAXILYZER NG is geschikt voor SCIOS-metingen tot en met scope 6.

Het topmodel is de BLAUWE LIJN MAXILYZER NG Plus. Dit instrument combineert de MAXILYZER NG met een ingebouwde peltierkoeler in één compacte behuizing.

 

Hieronder kunt u de afzonderlijke NEN-EN 50379 certificaten van verschillende BLAUWE LIJN meetinstrumenten downloaden:

   Bluelyzer ST rookgasmeter

   Eurolyzer ST/STe serviceanalysers

   Eurolyzer STx serviceanalyser

   Multilyzer NG serviceanalyser

   Multilyzer STe / STx serviceanalyser

   Maxilyzer NG (Plus)serviceanalyser

   S2401-serie druk(verschil)meters

   S2500-serie druk(verschil)meters

   S2600-serie druk(verschil)meters

   S4600-serie druk(verschil)meters

   S4600 ST-serie druk(verschil)meters

   S2400-12K(D) temperatuurmeters

   S2600-12K(D) temperatuurmeters

   S4600 ST-12KD temperatuurmeter

   CAPBs de modulaire meetoplossing