Kalibratiecertificaten


Waarom een kalibratiecertificaat?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat wordt tevens vermeld of deze binnen of buiten de specificaties vallen, die door de fabrikant van het meetinstrument zijn opgegeven. 

Zonder kalibratiecertificaat kunt u er slechts vanuit gaan dat uw meetinstrument voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Soms wordt een instrument geleverd met een fabrieksrapport, wat direct na productie wordt opgesteld. Er kan echter heel wat tijd verstrijken en transport plaatsvinden tussen productie en aanschaf, waardoor het rapport niet recent is. Daarnaast bevat een fabrieksrapport vaak slechts 1 meetpunt, wat niet voldoende is om de afwijking van het instrument over het hele meetbereik te bepalen. Een fabrieksrapport is in de meeste gevallen ook niet herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. Een tenaamstelling ontbreekt eveneens. Dikwijls wordt een fabrieksrapport onterecht gezien als een kalibratiecertificaat terwijl het slechts een uitgangscontrole betrof.

Om deze redenen adviseert EURO-INDEX bij aanschaf van instrumenten, deze te voorzien van een kalibratiecertificaat.

 

Aanvullende redenen

 

Aansprakelijkheid

Indien u of uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld dan kunnen gerapporteerde meetwaarden als bewijslast worden aangevoerd. Met een geldig kalibratiecertificaat kan de juistheid van deze meetwaarden worden aangetoond. De meetwaarden kunnen tevens worden vergeleken met eerder gemaakte meetrapportages, of meetwaarden van een ander gekalibreerd instrument.

Certificering, normen en regelgeving

 • Wanneer u gecertificeerd bent (ISO 9001, SCIOS, etc.) dient u gebruik te maken van gekalibreerde meetuitrusting indien de organisatie de herleidbaarheid van metingen als een essentieel onderdeel ziet van het geven van vertrouwen in de geldigheid van meetresultaten.
 • Indien er wordt gewerkt conform normen en/of regelgeving kan hierin zijn voorgeschreven dat metingen herleidbaar moeten zijn (en er dus gekalibreerde instrumenten moeten worden toegepast).

Veiligheid

Afwijkende meetwaarden kunnen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gasmonitoren voor persoonlijke veiligheid of een foutief afgesteld verbrandingsproces.

Nauwkeurigheid

Indien de inregeling of validatie van een installatie of proces weinig tolerantie biedt voor afwijkingen is het belangrijk om nauwkeurige meetinstrumenten toe te passen met herleidbare meetresultaten.

Concurrentie motieven

Bij het verkrijgen van opdrachten voor oplevering of onderhoud van technische installaties kan het gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten een wens of zelfs een eis zijn.

Economische belangen

Betrouwbare, herleidbare meetresultaten maken het mogelijk om een proces optimaal te beheersen. Door recente met eerdere meetresultaten te vergelijken kan degradatie van het proces of de installatie worden aangetoond en kunnen tijdig passende maatregelen worden genomen. Hiermee kunnen uitval, onnodig hoge kosten en afkeur van eindproducten worden voorkomen.

KWS® of EUROcal kalibratiecertificaat

Indien u een instrument direct door EURO-INDEX laat kalibreren, of een instrument met kalibratiecertificaat aanschaft via een technische groothandel, ontvangt u een KWS® kalibratiecertificaat.

 
KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten en omvat het volgende:
 • Controle op functionaliteit van het instrument en de bijbehorende accessoires
 • Reparatie en preventief onderhoud met 10% korting op onderdelen
 • Kalibratie bij binnenkomst vóór aanvang onderhoud (voorkalibratie)
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
 • Een vaste KWS-prijs gedurende de levensduur van het instrument (mits de KWS® behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd door EURO-INDEX)
 • Gratis oproep voor herkalibratie
 • 5 jaar historie van alle service- en kalibratiedocumenten
 • Digitale webportal (mijnkws.nl)
 • Registratie van serienummers en identificatiegegevens
 • Franco en verzekerde retourlevering
De kalibratie wordt in vrijwel alle gevallen uitgevoerd in het moderne EURO-INDEX kalibratielaboratorium.
 
Meer informatie over KWS® met een video over het proces vindt u hier.
 
Voor een overzicht van het KWS® kalibratiecertificaat met een toelichting bij alle onderdelen klikt u op deze link.
 
Een EUROcal kalibratie is een eenmalige kalibratie zonder aanvullende service. Het certificaat is gelijk aan een KWS® certificaat. Een EUROcal certificaat ontvangt u indien u daar specifiek om hebt gevraagd, of de kalibratie hebt aangeschaft via andere kanalen als hierboven beschreven.
 

RvA kalibratiecertificaat

Test- en meetinstrumenten die binnen de scope vallen van de RvA accreditatie (K 105) kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertificaat. Dit certificaat voldoet aan de eisen uit de NEN-EN-ISO/IEC 17025. De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.
 
In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertificaat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op een RvA kalibratiecertificaat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.