Kalibratiecertificaten


Waarom een kalibratiecertificaat?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat wordt tevens vermeld of deze binnen of buiten de specificaties vallen, die door de fabrikant van het meetinstrument zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertificaat van de fabrikant is te beknopt om de lineairiteit aan te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).
 
Om deze reden adviseert EURO-INDEX bij aanschaf van instrumenten, deze te voorzien van een kalibratiecertificaat.


Aanvullende redenen
 
Aansprakelijkheid
U wilt zich beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid. Met een kalibratiecertificaat kunt u aantonen dat uw meting aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.
 
ISO certificering
Wanneer u ISO 9001 gecertificeerd bent dienen uw meetinstrumenten herleidbaar gekalibreerd te zijn.
 
Veiligheid
Nauwkeurige meetinstrumenten zijn van essentieel belang voor de veiligheid. Een afwijking in meetwaarde kan grote gevolgen hebben.
 
Concurrentie motieven
Het verrichten van metingen met gekalibreerde meetinstrumenten kan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn bij het verkrijgen van opdrachten.
 
Economische belangen
U wilt een proces zo goed mogelijk beheersen en de afkeur van eindproducten voorkomen.

 

KWS® of EUROcal kalibratiecertificaat

Indien u een instrument direct door EURO-INDEX laat kalibreren, of een instrument met kalibratiecertificaat aanschaft via een technische groothandel, ontvangt u een KWS® kalibratiecertificaat.
 
KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met verschillende voordelen:
 • De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument (mits de KWS behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)
 • Geen arbeidsloon bij de KWS behandeling
 • Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Reparatie en preventief onderhoud
 • Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
 • Controle op functionaliteit van het instrument
 • Vijf jaar historie voor alle gegevens
 • 10% korting op onderdelen
 • Serienummerregistratie
 • Franco retourlevering
 •  
De kalibratie wordt in vrijwel alle gevallen uitgevoerd in het moderne EURO-INDEX kalibratielaboratorium.
 
De kalibratiemiddelen van EURO-INDEX b.v. zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.
 
Voor een overzicht van het KWS® kalibratiecertificaat met een toelichting bij alle onderdelen, 

 klik op deze link.
 
 
Een EUROcal kalibratie is een eenmalige kalibratie zonder aanvullende service. Het certificaat is gelijk aan een KWS® certificaat. Een EUROcal certificaat ontvangt u indien u daar specifiek om hebt gevraagd, of de kalibratie hebt aangeschaft via andere kanalen als hierboven beschreven.
 

RvA kalibratiecertificaat

Test- en meetinstrumenten die binnen de scope vallen van de RvA accreditatie (K 105) kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertificaat. Dit certificaat voldoet aan de eisen uit de NEN-EN-ISO/IEC 17025. De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.
 
In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertificaat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op een RvA kalibratiecertificaat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld.