Ion Science PID responsfactoren 


Ion Science TigerPhoto Ionisatie Detectoren (PID) reageren op een breed spectrum van organische componenten en enkele inorganische componenten. Onderstaand document bevat de responsfactoren van meer dan 900 gassen met 10,6 eV, 10,0 eV en 11,7 eV lampen.

   Ion Science Response Factors V1.14