Veelgestelde vragen

FAQ onderwerpen

Algemeen

Ik heb een klacht. Hoe communiceer ik deze aan EURO-INDEX?
Kan ik een pakket laten ophalen?
Waar levert EURO-INDEX b.v.?
Berekent EURO-INDEX administratie- of verzendkosten?

Drukmeting

Waarom past de drukadapter niet goed op de aansluitnippel van mijn drukmeter?
Waarom kan ik mijn drukmeter niet goed op nul stellen?
Wat betekent het als het display van mijn drukmeter ---- aangeeft?
Hoe komt het dat ik vreemde meetwaarden krijg bij een drukmeting?
Wat betekent een batterij-logo in het display van een S2401-serie drukmeter?
Wat moet ik doen als de meter niet inschakelt?
Mijn drukmeter geeft onstabiele meetwaarden, hoe komt dit?
Mijn S2401-serie drukmeter met handmatige nulstelling kan ik niet meer op nul stellen. Wat moet ik doen?

Elektrotechnische meetinstrumenten

Hoe worden bij de Megger PAT410 / PAT450 apparatentesters nieuwe groepen aangemaakt?
Waarom gaat mijn Fluke, Elektro Lijn of Amprobe multimeter spontaan piepen?
Hoe komt het dat tijdens het inschakelen van de Fluke 80- of 170-serie de segmenten van het display oplichten en uitgaan (flitsen)?
Hoe komt het dat bij de Megger TDR-serie of DLRO-serie meetinstrumenten het scherm helemaal zwart of wit is?
Wat is een continuïteitstest?
Wat betekent fotovoltaïsch?
Wat is een harmonische?
Wat is een TDR (Time Domain Reflectometer)?
Wat is True RMS (of TRMS)?
Waarom krijg ik een lege batterij melding bij een isolatieweerstandtest met mijn Fluke 1587 of Fluke 1577?

Gas- en lekdetectie

Hoe komt het dat bij inschakeling van de BLAUWE LIJN GSP 1 de LED segmenten ‘POWER’ en ‘LowBatt’ gelijktijdig branden?
Hoe komt het dat de Honeywell MultiPro een “CAL DUE” (kalibratie) aan geeft terwijl deze korte tijd geleden een kalibratie heeft gehad?
Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 (zuurstof) sensor?
Wat is de functie van responsfactoren bij Ion Science PID-sensoren?

Kalibratiecertificaten

Waarom krijg ik bij mijn meetinstrument twee kalibratiecertificaten?
Hoe lang moet een certificaat bewaard worden?

Rookgasanalysers

Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO2 meting weergeeft?
Hoe komt het dat het instrument geen correcte O2 meting weergeeft?
Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO meting weergeeft?
Hoe komt het dat het instrument waarden weergeeft die niet overeenkomen met wat men verwacht?
Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 sensor?
Waarom geeft het meetinstrument een “CAL DUE” melding aan?
Hoe komt het dat de Eurolyzer ST(e) niet opstart?
Hoe komt het dat tijdens het opstarten van de Eurolyzer Classic knipperende driehoekjes op het display verschijnen?
Wat betekenen streepjes in het display van mijn Eurolyzer of Bluelyzer?
Welk (periodiek) onderhoud is nodig voor de condensafscheider van mijn rookgasanalyser?
Hoe kan ik de volgorde van de meetwaarden aanpassen bij de Eurolyzer STx?
Hoe installeer ik de meetrapportage conform OK CV bij mijn EuroSoft mobile app?
Ik heb problemen met het laden van de accu van een Eurolyzer STe of Eurolyzer STx. Hoe los ik dit op?

Service

Wat is KWS?
Wat is kalibreren?
Kan ik mijn facturen digitaal ontvangen i.p.v. per post?
Wat is KWSe?

Temperatuur

Wat is een bimetaal?