Elektrochemische sensoren


De werking van elektrochemische sensoren

In meetinstrumenten voor rookgasanalyse wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van elektrochemische sensoren. Het (rook)gas wordt met een monsternamesonde naar het toestel gepompt, waarna het gas langs de sensoren wordt geleid. In de elektrochemische sensoren vindt een chemische reactie plaats, waarmee een elektrisch signaal wordt geproduceerd. Door dit elektrische signaal te meten wordt de gasconcentratie vastgesteld en weergegeven.
 

Beperkte gebruiksduur

Elektrochemische sensorenBij de chemische reactie in de sensor worden stoffen verbruikt. Als deze stoffen in de sensor bijna op zijn dan werkt de sensor niet goed meer en dient deze vervangen te worden. De gebruiksduur van een elektrochemische sensor is dus niet onbeperkt maar afhankelijk van het gebruik.
 
Een elektrochemische sensor voor meting van de concentratie koolmonoxide (CO) bevat stoffen die een reactie aangaan met CO. De gebruiksduur van deze sensor is afhankelijk van de hoeveelheid CO die langs de sensor wordt geleid. Elektrochemische sensoren van dit type zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. EURO-INDEX past uitsluitend hoogwaardige CO-sensoren toe die bij normaal gebruik 2 tot 3 jaar meegaan.
 
De elektrochemische sensor voor meting van de zuurstofconcentratie (O2) vormt een uitzondering. Deze sensor krijgt namelijk niet alleen gas aangeboden als de rookgasanalyser in werking is. Door de zuurstof in de lucht vindt de chemische reactie in een O2-sensor constant plaats, zelfs als het instrument niet wordt gebruikt! De hoogwaardige sensoren die worden toegepast in BLAUWE LIJN®serviceanalysers gaan bij normaal gebruik 1½ tot 2 jaar mee. Een uitzondering wordt gevormd door de ECO-sensor in de BLAUWE LIJN Eurolyzer STx. Deze heeft een ander meetprincipe en gaat bij normaal gebruik gemakkelijk 7 jaar mee, mits periodiek onderhoud en kalibratie plaatsvinden.
 
 

De noodzaak van periodieke kalibratie

Elektrochemische sensoren dienen tijdig vervangen te worden. Het is ook belangrijk om de meetwaarden regelmatig te controleren omdat deze sensoren tijdens de gebruiksduur afwijkingen kunnen gaan vertonen. Periodieke onderhoud en kalibratie brengt een mogelijke afwijking direct aan het licht, waarna het instrument kan worden gejusteerd (bijgesteld) en de weergegeven meetwaarde weer de juiste is. Indien de sensor bijna is verbruikt kan deze direct vervangen worden. EURO-INDEX b.v. adviseert uw serviceanalyser minimaal 1 x per jaar aan te bieden voor preventief onderhoud en kalibratie.