Contactgegevens* Verplichte velden

BLAUWE LIJN Maxilyzer NG Plus
Vergroot afbeelding
X

BLAUWE LIJN Maxilyzer NG PlusBLAUWE LIJN Maxilyzer NG Plus
Move your mouse over image or click to enlarge

BLAUWE LIJN Maxilyzer NG Plus

De BLAUWE LIJN Maxilyzer NG Plus is een complete serviceanalyser met ingebouwde peltierkoeler. Het instrument is geschikt voor het in bedrijf stellen, inspecteren en onderhouden van cv- en verbrandingsinstallaties.

Lees meerLess
Beschrijving

De buitengewoon robuuste uitvoering, uitstekende specificaties en certificering volgens NEN-EN 50379 deel 2, maken de Maxilyzer NG Plus geschikt voor toepassing bij industriële verbrandingsinstallaties boven 130 kW. Dit meetinstrument is bij uitstek geschikt voor periodiek onderhoud, periodieke inspecties en de eerste bijzondere inspectie volgens SCIOS scope 1 t/m 5. Door de geïntegreerde peltierkoeler is het instrument geschikt voor langdurige metingen en nauwkeurige NOx-metingen. Met de juiste sensorconfiguratie kan de Maxilyzer NG Plus worden toegepast voor metingen volgens scope 6 (BEES-metingen). De behuizing van het instrument bestaat uit een zeer sterke lucht-, stof- en waterdichte koffer (Pelicase), wat dit toestel de meest robuuste en compacte analyser in zijn klasse maakt.

Rookgasanalyse tot 8 gassen
De Maxilyzer NG Plus biedt plaats aan 6 gassensoren. Doordat de CO/H2 sensor naast de koolmonoxide-concentratie tevens de waterstofconcentratie meet, zijn deze 6 sensoren geschikt voor gelijktijdige meting van maximaal 7 gassen. Uit de zuurstof-concentratie wordt de kooldioxideconcentratie berekend, wat een rookgasanalyse tot 8 gassen mogelijk maakt. EURO-INDEX maakt uitsluitend gebruik van gassensoren van City Technology, die garant staan voor een hoge nauwkeurigheid en een lange gebruiksduur. De conditie van de sensoren kan op de display worden weergegeven.

De minimale sensorconfiguratie van de Maxilyzer NG Plus bevat een zuurstofsensor (O2 en berekening van CO2) en een koolmonoxidesensor (CO tot 4000 ppm en H2 tot 2000 ppm). Een koolmonoxidesensor is kruisgevoelig voor waterstof, wat betekent dat het aanwezige waterstof door deze sensor wordt herkend als koolmonoxide en de weergegeven concentratie hoger is dan de werkelijke waarde. Door de separaat gemeten waterstof-concentratie van deze waarde af te trekken wordt de nauwkeurigheid van de CO-meting sterk verhoogd. Deze methode is voorgeschreven in de NEN-EN 50379 deel 2.

Het is daarnaast denkbaar dat in de toekomst cv-installaties zullen worden gestookt op waterstof in plaats van aardgas, waarmee meting van de waterstofconcentratie een grote rol kan gaan spelen. Er is plaats voor vier additionele toxische sensoren, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit een sensor voor koolmonoxide tot 2 vol.%/ 20.000 ppm (CO-vol.%), stikstofoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en zwaveldioxide (SO2). De Maxilyzer NG Plus is voorzien van twee krachtige pompen, waarvan één wordt gebruikt voor monstername in de rookgassen en de ander tot doel heeft de CO/H2 sensor te spoelen met schone lucht, zolang een hoge concentratie CO wordt aangeboden. Dit komt de levensduur, responstijd en nauwkeurigheid van de sensor zeker ten goede, doordat deze tegen vergiftiging wordt beschermd en onmiddellijk weer in staat is om lage concentraties te meten. Alle sensoren worden optimaal beschermd door een stoffilter en een condensafscheider met waterslot, die in het deksel van het instrument zijn verwerkt.

Geïntegreerde peltierkoeler
Bij de meeste verbrandingsprocessen komt naast kooldioxide, koolmonoxide en een aantal restgassen tevens waterdamp vrij. Bij gebruik van een rookgasanalyser wordt een gasmonster aangezogen via een rookgasprobe en een monsternameslang. De aanwezige waterdamp in de rookgassen koelt af tijdens het transport door de monsternameslang en condenseert. Indien condenswater in contact komt met de gassensoren in de analyser kunnen deze onherstelbaar beschadigd worden. Om dit te voorkomen wordt er vrijwel altijd gebruik gemaakt van een condensafscheider in de monsternameslang. Bij de BLAUWE LIJN® rookgasanalysers van EURO-INDEX worden deze condensafscheiders zelfs voorzien van een PTFE-filter, die een extra beveiliging vormt indien de condensafscheider vol mocht raken. Het gebruik van een condensafscheider volstaat in vrijwel alle gevallen, waarbij sprake is van een relatief kortdurende meting voor controle van een verbrandingsproces, metingen met hogere rookgastemperaturen, of het afstellen van een huishoudelijke CV-ketel. Indien echter een langdurige meting wordt verricht, voor het inspecteren of afregelen van een WKK/gasmotor (SCIOS), kan een conventionele condensafscheider tekort schieten. Voor dit doel is de Maxilyzer NG Plus standaard uitgevoerd met een geïntegreerde peltierkoeler. Deze peltierkoeler zorgt dat de rookgassen in optimale staat bij de analyser Arriveren, doordat deze in zeer korte tijd worden afgekoeld tot een temperatuur van 5 °C. Tijdens dit proces condenseert alle aanwezige waterdamp direct en wordt vervolgens automatisch opgevangen en afgevoerd. Bij NOx-metingen in rookgassen wordt de nauwkeurigheid van de meting verhoogd door gebruik te maken van een (optionele) verwarmde monsternameslang en een peltierkoeler. NO2 lost zeer gemakkelijk op in water onder het dauwpunt. Als dit gebeurt in de monsternameslang, wordt het opgeloste NO2 niet waargenomen door de sensoren in de analyser. Door de monsternameslang te verwarmen, blijft de rookgastemperatuur boven het dauwpunt en condenseren de rookgassen niet. Het NO2 blijft dus in gasvorm aanwezig. De snelle afkoeling naar 5 °C in de peltierkoeler zorgt dat het NO2 geen kans krijgt om opgenomen te worden in het condenswater en bereikt het ongeschonden de gassensoren.

Multitasking
Voor een rendementsmeting is meer nodig dan alleen rookgasanalyse. Naast gasconcentraties dient tevens de temperatuur van de rookgassen en het verbrandingsgas te worden gemeten. De Maxilyzer NG Plus meet gelijktijdig O2, CO-ppm, CO-vol.%, H2, NO, NO2, SO2, Trookgas en Tverbrandingslucht, waarna vervolgens CO2, het rendement (η), het temperatuurverschil (ΔT), de giftigheidsindex (GIC en GIG), het verlies (qA) en de luchtovermaat (λ) worden berekend volgens de meest recente Europese berekeningsmethoden. In de MaxilyzerNG Plus zijn de volgende brandstofsoorten standaard voorgeprogrammeerd: Gronings aardgas, propaan, butaan, Oil L, Oil H1, Oil H2, North Sea gas, pellets (vaste brandstof) en testgas (SCIOS spancontrole). Daarnaast biedt het geheugen ruimte aan vijf vrij programmeerbare brandstofsoorten. Door gebruik te maken van de unieke grafische kernstroomfunctie, kan de rookgassonde precies tot de kern van het rookgaskanaal worden gestoken, zodat een zo nauwkeurig mogelijke meting wordt verkregen. Voor een juiste afstelling van een verwarmings-installatie dient vaak ook een drukverschilmeting verricht te worden. De Maxilyzer NG Plus bevat een bijzonder nauwkeurige drukverschilmeter met een bereik tot 130 mbar en een resolutie van 0,01 mbar. Het instrument is in staat een rendementsmeting en een drukverschilmeting gelijktijdig uit te voeren, waarbij de meetresultaten van beide metingen op één scherm zichtbaar zijn. De negatieve aansluiting van de drukverschilmeter kan worden gebruikt als schoorsteentreksensor. Om deze meting te verrichten dient echter wel gebruik gemaakt te worden van een optionele rookgasprobe met druk/trekadapter (standaard in België).

Communicatie
De Maxilyzer NG Plus bevat een intern geheugen voor opslag van 100 volledige stookrapporten met datum en tijdstempel. Deze stookrapporten kunnen in het scherm worden opgeroepen en worden afgedrukt op de geïntegreerde thermische printer.

Regelgeving en certificering
De BLAUWE LIJN Maxilyzer NG Plus is geschikt voor het afstellen en controleren van huishoudelijke cv-installaties, gasboilers en geisers conform REG’94 en BRL6000. Daarnaast is niet alleen het product zelf, maar zelfs de productie van deze serviceanalyser NEN-EN50379 deel 2 gecertificeerd. Uitsluitend meetinstrumenten met deze certificatie mogen sinds 1 maart 2007 worden gebruikt voor het meten van rookgasparameters aan verwarmingstoestellen, bij verplichte inspecties en waardebepalingen. Dit maakt de Maxilyzer NG Plus een ideaal meetinstrument voor bijvoorbeeld SCIOS-toepassingen.

Inbegrepen accessoires
300 mm rookgasprobe (600 °C/15 min.) met 6 meter monsternameslang, rol printerpapier, opbergtas voor rookgasprobe en accessoires, netvoedingskabel, omgevingstemperatuuropnemer met 2,5 meter kabel, kopie certificaat NEN-EN 50379 deel 2 en Nederlandstalige handleiding.

Downloads
Euroinfo
Producttraining
EURO-INDEX organiseert individuele producttrainingen voor dit instrument. U neemt de werking van het toestel door met een productspecialist, waarbij ook zaken aan bod komen die niet in de handleiding staan. U kunt vragen stellen over toepassing van het instrument in uw unieke werksituatie. Eventueel bijpassende software komt hierbij ook aan bod.
 
€ 5.446,- vanaf
Alle prijzen zijn netto, per stuk, excl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Vragen, advies of telefonisch bestellen?

Onze deskundige verkoopadviseurs helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Onze technische dienst kunt u op werkdagen al
vanaf 7:00 uur bereiken

Bel: 010 - 2 888 000

Vraag een offerte aan voor dit product

Groot aantal nodig van dit product? Vraag offerte aan

Aanbevolen accessoires